Kledning, terrassebord og alle andre deler av Villa Sval som er utsatt for vær og vind, er laget i Kebony. Det er fordi huset skal kunne stå ubehandlet i en menneskealder, forteller arkitekt og huseier Henning Kongshavn Frønsdal. Her forklarer han hvorfor Villa Sval er så viktig for norske husbyggere.
– Jeg synes alt skal bygges i tre. Alle typer bygg, også høyhus, sier Henning Kongshavn Frønsdal. Han er sivilarkitekt i LINK arkitektur, som er et av de ledende arkitektkontorene i Skandinavia.
– Grunnen til at det i dag bygges så mye i mur, stål og betong, handler om brannmotstand. Store bybranner rundt omkring i verden har ført til at bruken av tre i tettbygde områder har vært strengt regulert de siste hundre årene, og forbudt i hus med mer enn tre til fire etasjer, sier han.
– Dermed fikk andre materialer enn tre et stort forsprang. Men verden har forandret seg og nye byggeteknikker har nå åpnet for utstrakt bruk av tre i både konstruksjon og fasader. Kledning fungerer fint når det blir brukt på riktig måte.
I fjor bygget Frønsdal huset Villa Sval til seg selv og familien like utenfor Bergen. Huset er unikt fordi alt som kan bygges i tre er bygget i tre, og fordi det er bygget uten å kaste en eneste plankebit.
– Det gikk med totalt 200 tonn treverk til konstruksjonen, isolasjon, kledning, terrassebord og alt annet, og vi kastet under en promille av det.
– Dersom vi hadde en trebit til overs som var 15-20 centimeter lang, så brukte vi den på kjøkkenet, eller til en trapp et sted.
Mye oppmerksomhet
I det siste har Frønsdal og hans Villa Sval blant annet vært å se i NRK-serien Draumehuset, og både SVT i Sverige og DR i Danmark har viet byggeprosjektet oppmerksomhet.
– Det er klart det er hyggelig å få oppmerksomhet. Men oppmerksomheten gir først og fremst en mulighet til at flere skal få øynene opp for alle mulighetene som treverk gir dem – ikke bare som kledning eller terrassebord, men i alle deler av huset, sier han.
Frønsdal forklarer at når man bygger med massivtre som hovedkonstruksjon oppnår man et helt presist bygg, uten skjevheter og uten problemer med unødvendige tilpasninger.
– Når man arbeider med betong er det svært vanskelig å oppnå den samme presisjonen, noe som gir en betydelig mer tidkrevende prosess, sier han.
– I tillegg er tre bedre for miljøet, både lokalt og globalt. Hvis du ser på CO2-utslippene i verden, så er omtrent åtte prosent av utslippene knyttet til fremstilling av stål og betong til bygg.
Frønsdal mener at dersom vi ønsker bedre byggeri for samfunnet som helhet, uten økte kostnader, så er tre svaret. Det er denne tankegangen som er én av de viktigste motivasjonene bak Villa Sval.
– Da vi skulle bygge et hus til oss selv, ville vi lage det så robust som mulig, i tillegg til at vi ville vise andre hva et hus med bare tre kan bli til.
– Vi har opplevd en fantastisk respons etter at Villa Sval ble vist på NRK. Folk blir inspirert og motivert, og det er veldig hyggelig, sier arkitekten.
Førsteklasses kledning og terrassebord
Når du nærmer deg Villa Sval, er den store svalgangen noe av det første du ser. En svalgang er litt enkelt forklart en slags overbygget terrasse, eller utvendig gang.
– For et hus fungerer svalgangen litt som en skyggelue. Den beskytter mot elementene og bidrar til å jevne ut de store temperaturforskjellene mellom inne og ute, sier Frønsdal.
Han forteller at svalganger ikke er så vanlig lenger, men at man fra gammelt av finner svalganger i de fleste byggestiler i Norge, fordi husene våre har måttet tåle et røft klima. Kanten på svalgangen er den delen av huset som er mest eksponert for vær og vind, og overflatene på svalgangen til Villa Sval består av Kebony.
– Jeg er opptatt av å bruke det materialet som er best egnet til sitt formål. Nest best er ikke et alternativ, og derfor bruker jeg Kebony til kledning og terrassebord. Det er spesielt viktig ytterst i svalgangen, forklarer arkitekten.
– Denne tankemåten gjelder for alle valg jeg tar når jeg skal bygge et hus, og sånn sett er det ikke noe spesielt med Kebony. Jeg har samme innstilling til kledning og terrassebord som jeg har til skruer, gulv og alt annet som er en del av huset. Hvis det finnes et førstevalg, så vurderer jeg ikke alternativene.
– Samtidig er alt materialet vi har brukt enkelt tilgjengelig i vanlige butikker og til en pris som er fornuftig, så alt vi har gjort med Villa Sval kan gjøres av andre, sier
Kebony-kledning sparer kostnader
Frønsdal forklarer at han har brukt Kebony helt siden selskapet startet opp i 2007.
– Til kledning og terrassebord er det naturlig å bruke Kebony, fordi alternativene ikke holder seg like godt. Dessuten inneholder flere andre typer vedlikeholdsfritt treverk kobber, så det er det uaktuelt for meg å bruke, sier han.
– Alle deler av Villa Sval som er utsatt for vær og vind er dekket med kledning eller terrassebord fra Kebony. Det har gjort at vi kan bruke billigere materialer der vær og vind ikke kommer til.
Frønsdal forklarer at det viktig å sortere treets ulike kvaliteter og egenskaper etter hvilken belastning man utsetter det for.
– Vi har enklere, ubehandlet trevirke der belastningen er lav, og tilsvarende høykvalitetsmaterialer der vær og vind gir de tøffeste forholdene. Vi er helt trygge på at Kebony holder i det tøffeste miljøet på utsiden, fastslår han.
Arkitekten forteller at det er benyttet til sammen 9 000 meter Kebony til kledning og terrassebord på Villa Sval. I tillegg består karmene i alle ytterdører og vinduer av Kebony.
Nye tenkemåter
Frønsdal sier at svært mange bygg i dag er alt for kompliserte. Arkitekter og andre aktører i byggebransjen må derfor åpne øynene for en betydelig forenkling, mener han.
– Det er et uforløst potensiale i å ta bort unødvendige og kompliserende metoder. Ved å forenkle dagens byggesystem, benytte robuste metoder og få materialer, kan man øke kvaliteten og senke kostnadene til både oppføring og vedlikehold av bygg, sier han.
– Vi har mye å lære av både gammel byggeteknikk og moderne elementbyggeri; dette er ikke motsetninger. Tre er løsningen på de aller fleste utfordringene, sier han.
Frønsdal forklarer at det ikke nødvendigvis er dyrere å bygge med førsteklasses materialer.
– På Villa Sval sparte vi penger. Den presise og robuste massivtrekonstruksjonen gjorde det mulig å kutte ut skum, fuging, arbeid til tilpasninger, maling og mye annet, og når du kutter vekk slikt, og alle arbeidstimene som hører til, så har du råd til å bruke den beste kvaliteten på resten av materialene dine. Når du bruker den beste kvaliteten trenger du heller ikke alt det andre.
– Det er egentlig et veldig enkelt regnestykke. Og med den innstillingen kan vi bygge hus som Villa Sval like billig som andre bygg, bare mye bedre.
Bilder: © Per Erik Jæger