Add North 3D AB, ett företag som vill ersätta den svarta kolatomen med den gröna! Det sägs att svensk industri är död. Här är beviset på motsatsen.

Att starta industri i Sverige på 2010-talet möts ofta av en viss skepsis från utomstående. ”Går det att vara konkurrenskraftig mot låglöneländer?” är den vanligaste frågan. Faktum är att det inte är några problem. Med tillräckligt hög automationsgrad blir arbetskraftsdelen så pass liten per enhet att västvärldens förhållandevis höga arbetskraftskostnader inte blir utslagsgivande. Istället är faktorer som energikostnader och logistikkostnader minst lika viktiga, och där är Sverige väl positionerat. Dessutom blir faktorer som miljömässig hållbarhet allt viktigare för konsumenten, och då är lokal produktion oslagbart. Kort supply chain medför också en ökad responsitivitet och leveranssäkerhet, vilka också är väl så viktiga faktorer som pris.

Ett tydligt gap identifierades i den växande marknaden: Det fanns ingen producent av 3D filament i Sverige, och det fanns ingen som satsade på gröna filament. Därför ansöktes tidigt om projektmedel hos Vinnova för en förstudie med syfte att ta fram en cirkulär affärsmodell för 3D-filament samt att se över möjligheterna att ta fram en 3D-plast helt gjord på restprodukter från den svenska skogsindustrin, en cellulosaplast. Förstudien har sedan resulterat i ett produktutvecklingsprojekt tillsammans med Chalmers Industriteknik, Processum, SEKAB, Domsjö Fabriker och Perstorp för att förverkliga cellulosaplasten. En bioplast helt gjord på cellulosa från svensk skog kan få genomslag långt utanför 3D-printingen, exempelvis för att ersätta fossila plastpåsar, och skulle vara ett stort steg på vägen mot visionen att ersätta den svarta kolatomen med den gröna i samhället. Dessutom skulle ett 3D-filament från skogen vara en biljett ut på världsmarknaden för Add North 3D.  Plast som förbrukningsvara måste vara hållbart, på riktigt.

Ett annat utvecklingsprojekt tillsammans med Chalmers Industriteknik ska mynna ut i ett koncept som kallas re:add, en utveckling av den cirkulära affärsmodellen för 3D-filament med syfte att förenkla logistikflödet i den cirkulära affärsmodellen och på sikt inkludera även andra restflöden än företagets kunder. Plasten återtillverkas och säljs under namnet re:add för den extra miljömedvetna skaparen.

Fortsättning följer!