Att inte kunna tömma blåsan är ett vanligt problem i vården. Med hjälp av ultraljud ser Vitacons scanner till att blåsan kan tömmas vid behov med en tillfällig kateter. Vi på Digital Mechanics har tillsammans med Vitacon designat ett bekvämt, ergonomiskt scannerhandtag, och vi tillverkar även detaljerna för serieproduktion av scannern.

Vid t ex medvetslöshet, lårbensfrak­turer, spinalbedövning och i äldrevår­den behöver man använda kateter för att hjälpa patienterna. Tidigare var det vanligt med kvarsittande urinkateter, KAD, men problemet var att 60-80% av alla vårdrelaterade urinvägsinfektioner orsakades av kvarvarande katetrar.

– Mätning av volymen urin med vår utraljudsscanner gör att man kan töm­ma urinblåsan vid behov. Det minskar infektionsrisken och även vårdkostna­den, eftersom urinvägsinfektioner kan öka vårdtiden med upp till fem dagar*, säger Svein Wognlid, grundare och ägare av Vitacon.

– När vi skulle ta fram vår senas­te produkt började vi 2018 samarbeta med Digital Mechanics. Vi letade efter en partner för tillverkning av högkva­litativa, 3D-printade prototyper och prototypverktyg. Vår egen utveckling­skapacitet behövde kompletteras med kompetens kring konstruktion, pro­duktdesign och ergonomi, men också med kunskap om produktionsteknik och serietillverkning. Digital Mechanics kunde på ett effektivt sätt ta in våra rit­ningar och vidareförädla dem för att passa både vår produktion och använ­darnas krav på bekvämlighet och an­vändarvänlighet.

Den medicinska industrin är oerhört krä­vande. Kvaliteten i varje steg måste vara av högsta klass och vi skall kvalitetssäk­ra alla ingående detaljer och pro­cesser. Här har Digital Mechanics gjort ett utmärkt jobb. Vi köper nu in ett antal detaljer till våra ultra­ljudsscanners av Digital Mechanics. Vi är mycket nöjda. Digital Mechanics har precis den breda och djupa kunskap och erfarenhet av tillverkning som vi behöver. Dessutom är de lätta och trev­liga att samarbeta med. Jag ser redan fram emot att ta itu med nya projekt tillsammans med dem, avslutar Svein Wognlid.

– Projektet med att ta fram Vitacons nya ultraljudsscanner var väldigt intressant, eftersom det kombinerade produkt­design, ergonomi, prototyputveckling och tillverkningsteknik, säger Dennis Alderstrand, konstuktör och ansvarig projektledare på Digital Mechanics. Vår förmåga att snabbt ta fram 3-prin­tade prototyper som man kunde kän­na och klämma på innebar att vi på ett effektivt sätt kunde ta fram delar som slutanvändarna tyckte var bekväma, samtidigt som de var väl anpassade för verktygstillverkning. Att Vitacon gillar problemlösning och reagerar snabbt gjorde projektet både effektivt och spännande.

– Samarbetet med Vitacon har varit väldigt snabbt och effektivt. Vi lyckades ta fram en godkänd konstruktion och design på scannergreppet på bara två veckor. Sedan tillverkades prototyper med vår senaste, MJF HP, 3D-printteknik. Greppen lackades också för att kunna testas i riktig miljö. Nästa steg var att ta fram formsprutningsverktyg för serietillverkning av detaljer till handtaget. Vi gick från första prototyp till färdiga formsprutade detaljer på bara 5 veckor. Vi levererar nu färdiga kvalitetssäkrade detaljer till Vitacons produktion i Norge och USA – för användning över hela världen, säger Anders Sjöberg, Digital Mechanics.

Digital Mechanics är en ledande innovatör inom smart additiv 3D-produktion. Som vana problemlösare erbjuder vi kunder inom tillverk­ningsindustrin tillgång till vår digitala fabrik för snabb produktion av komplexa detaljer i plast och metall. Målet är att våra kunder ska bli ef­fektivare i sin egen tillverkning. Vi strävar alltid efter långsiktiga kundrelationer för bästa möjliga kvalitet och leveransprecision. Vi har en global leveranskapacitet och ambitionen är att bli en världsomspännande leverantör av smart digital produktion.