Brandimpregneringsföretaget Woodsafe anlitar solenergiföretaget El av Sol Nordic för att bygga Västmanlands största takmonterade solenergianläggning på Woodsafes fabriker. Anläggningen kommer att ha en toppeffekt på 500 kilowatt.

– Nu kommer vi att nå målen i vår hållbarhetsstrategi om att Woodsafe ska vara koldioxidneutrala och självförsörjande på el från solens strålar. Det är viktigt för oss att bidra till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030, säger Thomas Bengtsson, vd för Woodsafe.

Woodsafes solenergianläggning, som sätts i drift vid årsskiftet, kommer att bestå av ungefär 1 500 solcellspaneler som riktas mot syd, öst och väst för att få så många soltimmar som möjligt. Den energi som produceras kommer i första hand att förbrukas av Woodsafe, men när det finns ett överskott kommer energi också att gå till närliggande villor i Hökåsen och Tillberga. Anläggningen kommer att ha en toppeffekt på 500 kilowatt, vilket motsvarar den energi som förbrukas av ungefär 100 normalstora villor.

Företag som investerar i solenergi bidrar till att uppfylla FN:s globala utvecklingsmål i Agenda 2030, särskilt målen om hållbar energi för alla, hållbara samhällen och bekämpning av klimatförändringarna.

– Woodsafes affärsverksamhet där vi brandimpregnerar trä är i sig en insats för att göra byggnader mer hållbara. Nu kan vi också erbjuda byggbolagen hållbart framställt material så att de kan bygga i linje med miljöcertifieringssystem som Breeam, GreenBuilding och Leed, säger Thomas Bengtsson.

Woodsafe investerade för två år sedan i en ny biobränsleanläggning, där träpellets ger all den värmeenergi som verksamheten behöver. Woodsafes truckar är eldrivna och företagets lastmaskin drivs med biodiesel. Woodsafe källsorterar allt avfall enligt det kommunala avfallsbolaget Vafab Miljös föreskrifter. Woodsafe är ISO 14001-certifierade.

– Många företag ser liksom Woodsafe nyttan av att investera i en solenergianläggning som kan producera den el som verksamheten behöver och dessutom ett överskott som kan säljas. El av Sol har byggt över 500 solenergianläggningar runtom i Sverige och vi ser att marknaden bara växer och växer, säger Håkan Lindberg, grundare av El av Sol Nordic.