Ta vikten av att ha rätt arbetsskärm på allvar och minska belastningen på kroppen
Grafiska designers, programmerare, ekonomer och konsulter – många yrkesgrupper idag spenderar i stort sett hela arbetsdagen framför en dator. Att sitta stilla så länge framför en skärm eller framför allt en laptop medför risker, inte bara för rygg och nacke, utan även ögonen kan ta skada och med tiden kan synen påverkas. 
För att undvika att kroppen tar onödig skada på grund av våra arbeten, bör vi därför se till att göra vad vi kan för att minska risken för skador och obehag. Att investera i en skärm anpassad för långa dagars användande är en sådan åtgärd och marknaden är full av alternativ för den som vill minska slitaget på kroppen och investera långsiktigt på hälsan. MMD, teknikföretaget som marknadsför och säljer Philips dataskärmar har ett brett sortiment med funktioner särskilt framtagna för proffsanvändare som även värdesätter de ergonomiska aspekterna.
Värk i rygg och axlar: Vid långa perioder av stillasittande är rygg, nacke och axlar mest utsatta för spänningar, ömmande och värk. För att göra det mer bekvämt för kroppen är det viktigt att ha rätt inställningar på skärmen. Är den i rätt höjd, lutar den lagom mycket? Se till att ha en skärm där dessa saker går att finjustera! Detta är extra viktigt att tänka på för de som sitter långa dagar framför en laptop där dessa inställningar inte lika lätt går att justera. Funktionen SmartErgoBase, som finns på Philips proffsskärmar erbjuder dessa möjligheter, där du även kan att även rotera och tilta skärmen som du vill för en vinkel som passar just dig.
Ansträngda ögon: Torra, stickande och röda ögon efter en lång dag framför datorn har nog de flesta upplevt och är vanligtvis ett tecken på en underpresterande arbetsskärm. Alla skärmar avger mer eller mindre av ett kortvågigt, blått ljus som kan vara direkt skadligt för ögonen och dessutom påverka sömnen.
Med SoftBlue-tekniken som finns hos Philips skärmar, reduceras det kortvågiga blå ljuset, vilket skyddar ögonen genom en snällare kontrast av skärmens färger, utan att påverka bildkvaliteten. Philips skärmar har även en mjukvaruteknologi inbyggd, LowBlue Mode, som reducerar kortvågigt blått ljus.
På grund av sättet som många skärmar kontrollerar ljusstyrkan, upplever många användare att skärmen flimrar, vilket snabbt leder till ögontrötthet. Med Flicker-free-tekniken i Philips skärmar minskas risken för ögonobehag genom att denna automatiskt justerar ljusstyrkan beroende på vad som visas, för en behagligare upplevelse. En annan funktion för den som läser mycket är EasyRead. Ett läge som ger en mer papperslik kvalitet i bilden och är mer skonsam för ögonen.
Dessa skärmegenskaper är alla exempel på hur du som proffsanvändare kan se till att minska slitaget på din kropp. Håll dig bekväm, koncentrerad och produktiv – oavsett hur lång tid arbetsuppgiften tar.