Arbetet med att simulera tunga lyft i rätt miljö och att sälja in jobben till kund har blivit lättare sedan Tunga Lyft bytte penna och papper till CAD och 3D. Det krävs stor precision när exempelvis truckar med påbyggd travers eller vinscher med utväxling på 1-50 000 ska lyfta delar på plats vid exempelvis forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i Lund eller när komplicerade brokonstruktioner ska monteras.

 

– Våra kunder har ofta miljöer och byggnader uppritade i någon form av CAD-system. Det jag gör är att jag lägger in all vår utrustning i 3D-miljö underlättar för oss att planera och simulera lyften. Men det är inte alltid miljöerna som vi ska lyfta i är uppritade i CAD. Då använder vi 3D-skanning. Det är ett smidigt sätt att få in lyften i rätt miljö. Det blir som verkligheten ser ut, förklarar Johan Wikland, konstruktör och utvecklingsingenjör på Tunga Lyft. Ett rikstäckande företag som är specialiserade på att flytta och lyfta tunga eller komplicerade konstruktioner inom bygg- och industrisektorn.

 

Tunga Lyft har funnits sedan 1940-talet men tillhörde då Skanska fram till 2001 och tillhör Storskogen-koncern. Idag omsätter företaget 100 miljoner kr per år och har ca 50 anställda. Huvudkontoret ligger i Arlöv.

 

Kvalitetssäkring

– CAD och 3D är helt nytt för oss som arbetar med tunga lyft. Det var i samband med att vi lyfte tung utrustning åt TetraPak i Lund som vi kom i kontakt med Johan Wikland. För oss är hans kompetens en stor tillgång. Vi använder oss av Skanska Teknik för att kvalitetssäkra vår teknik och tekniska utrustning, säger Conny Plato vd på Tunga Lyft.

 

Johan utbildade sig till konstruktör och maskiningenjör på Chalmers i Göteborg. Därefter arbetade han som konstruktör och utvecklingsingenjör på TetraPak i tio år. Eftersom han kom från en fabriksmiljö och var van vid komplicerade lyft, där bland annat ny utrustning skulle in i befintlig utrustning, var det naturligt för honom att ta nästa steg i mars 2016 och flytta till Tunga Lyft.

 

– Tjänstens utformning och min funktion var inte hugget i sten. Jag fick fria händer att välja CAD-system. Eftersom jag är van vid att arbeta i Autodesks Inventor valde jag det, säger Johan Wikland.

 

Beräknar balkar

Till skillnad från klassiska CAD-program som till exempel AutoCAD, använder Inventor mer avancerade parametriska modelleringstekniker, vilket gör att om Johan ändrar något i modellen så anpassas resten av modellen efter ändringen. Dessutom är Inventor konvertibel med många olika 3D filformat och innehåller olika moduler inbyggt i programmet, vilket underlättar för till exempel beräkningen av balkar och FEM-beräkningar. Till detta har Johan även införskaffat ett dokumenthanteringssystem, för att ha kontroll på alla projektfiler och utrustning som han har ritat upp.

 

– Den stora vinsten är att med CAD och 3D har det blivit mycket lättare att sälja in jobben till kunden. Jag kan visa hur vi ska lyfta och hur jobbet utförs. När allt väl är inritat i 3D är det lättare att ta fram konstruktionsritningar, lyftplaner samt utföra FEM-beräkningar på kritiska delar av lyftet, säger Johan Wikland.

 

Presentation med bildserie

Idag kan Tunga Lyft presentera en bildserie och ta fram filmer över hur lyften kommer att utföras direkt i ett presentationsprogram. En annan fördel att det har blivit lättare att ta fram packlistor och utrustningslistor.

 

– Har man väl ritat upp det i 3D har du all utrustning du behöver och det blir lätt att plocka fram stycklistor, tillägger Johan Wikland.

 

Hans vision är att utveckla avdelningen så att företaget kan ta in ännu större jobb.

 

– Jag har fullt upp och det kommer in nya projekt hela tiden. Många kunder har bara 2D-ritningar och då får man jobba i AutoCAD 2D-systemet, men de flesta har 3D, säger Johan Wikland avslutningsvis.