Idag står vi inför den största förändringen gällande produktion sedan den

Industriella revolutionen. Nivån på intelligenta produkter har höjts, efterfrågan på skräddarsydda produkter växer och sättet vi designar och tillverkar produkterna på förändras ständigt.

 

Autodesk är ett företag som varit med om, och drivit, ett flertal förändringar. Från ritplanka till CAD och från CAD till intelligenta modeller. Den pågående förändringen kallar de The Future of Making Things – vilket är ett nytt sätt att tänka, så att man på bästa sätt kan ta vara på de möjligheter framtidens teknik ger. Patrik Durvik arbetar som Distribution Manager på Autodesk och ansvarar för marknader i Storbritannien, Irland, Norden & Baltikum.

 

– Framtidens produkter ställer nya krav på hur vi tänker kring design och konstruktion. Vi måste våga låta programvaran ta rollen som designer och konstruktör. Först då kan vi konkurrera på morgondagens marknad. Säger han.

 

För att kunna överleva, menar han, så måste företag bli bättre på att ta vara på den enorma datorkraft som numera finns tillgänglig via molnlösningar. Det finns nästintill inga begränsningar i vad rätt mjukvara kan göra, vilket ger företag möjlighet att analysera processer och information på ett helt annat sätt än förut. Samt få resultat som de aldrig hade kunnat få annars.

 

Arbetsprocessen blir mer inkluderande

 

För framtidens designer och konstruktörer betyder obegränsad datorkraft en mer effektiv arbetsprocess. Processen att skissa, animera, simulera och producera kommer bli mer snabbare och mer effektiv när vi baseras våra beslut på tillförlitlig data. Och när dokumentation, modellering och system är djupt sammankopplade i en och samma modell.

 

Själva arbetsprocessen blir dessutom mer inkluderande. Via molnet kan man enkelt sammankoppla personer inom olika discipliner och låta dem arbeta i samma modell. För att spara tid och pengar, och för att säkerställa att de senaste ändringarna alltid finns tillgängliga. Kompetens och innovationer från hela världen blir dessutom nåbara då personerna som arbetar i projekten inte ens behöver befinna sig på samma ort. All data de behöver laddar de ner från molnlösningen, och alla framsteg de gör laddar de sedan upp igen. Enheterna man arbetar från kan också variera. Via molnet går det att nå projekt från dator, surfplatta och mobil, oavsett operativsystem.

 

– Att sammankoppla designers, byggare och användare så att de kan dela data, insikter och förståelse kommer bli allt vanligare. Och när man tidigt tar hänsyn till alla inblandade i processen kommer det resultera i bättre produkter och nöjdare kunder. Förtydligar Patrik.

 

 

 

 

 

 

 

Slutanvändaren är alltid delaktig

 

Det inkluderande arbetssättet infattar även slutkund. I framtiden kommer de som ska använda produkterna vara närvarande i allt från material och funktion till design och innehåll.

 

– Framtidens konsument och slutanvändare kommer att kräva intelligenta, hållbara, kostnadseffektiva och individanpassade produkter till en bråkdel av det pris de betalar i dag. Och fort ska det gå.

 

– De vill dessutom ha koll på hur produkten har producerats och hur den kommer att se ut. Påverkar tillverkningen miljön? Hur ser arbetsvillkoren ut för de anställda? Kan man få produkten i en annan färg? Går det att lägga till funktioner för mitt specifika arbetsområde? Det här är alla exempel på vanliga frågor som framtida företag måste lära sig att möta. Avslutar Patrik.

 

Redan nu har marknadens efterfrågan förändrats. Kraven på produkterna har ökat då konsumenterna dels är mer pålästa, dels söker produkter som möter deras individuella behov. De vill ha tillgång till rätt sorts produkt, vid rätt tidpunkt, och de vill bara betala för den tid, mängd och resultat de önskar.

 

Autodesk har till exempel gått från permanenta licenser till att erbjuda sina programvaror som hyrlicenser. Med Autodesk Subscriptions bestämmer företag själva hur länge de vill använda programmen, några månader eller flera år. Vilket ger full kontroll över arbetet och möjliggör skalbara projektet.

 

För att tillgodose marknadens efterfrågan även i framtiden är det just flexibla lösningar och en tät dialog med alla inblandade som kommer att vara avgörande. Tankesättet The Future of Making Things hjälper till att identifiera de möjligheter som finns, att ta vara på den datorkraft, de verktyg och den teknik som finns för att göra det som tidigare var omöjligt, möjligt!