I årets 3DEXPERIENCE forum i Stockholm arrangerad av Dassault Systèmes presenterades flera spännande nyheter och visioner. Dassault Systèmes, som en gång i tiden började med att modellera produkter i 3D satsar idag på att stödja utvecklingen av produkter och olika tjänster baserat på slutanvändarnas upplevelser, behov och krav istället för produkten i sig. Målet är en utvecklingsprocess där man sätter slutkundens upplevelse i centrum.

 

Dassault Systèmes resan började 1981 då företaget visade den första versionen av CAD systemet CATIA. Efter en marknadsutveckling genom CAD, Digital Markup och PLM befinner vi oss idag i den fjärde generationen av Dassault Systèmes produkter, där alla som är involverade i företagets innovation, internt såväl som externt kan granska kundens slutgiltiga upplevelse i en virtuell 3D värld ur en mängd olika aspekter. Detta trots att den nya produkten eller modellen ännu inte finns i den riktiga världen.

 

Flera föredragshållare i forumet framhöll att Dassault Systèmes ambition är att vara ett företag med ett holistiskt perspektiv. Det handlar i en allt högre grad om kundens upplevelse av produkten, tjänsten och den totala lösningen och om möjligheterna att simulera hur kundens upplevelse kommer att påverkas om produkten utsätts för temperaturer, olika typer av tryck, vätskor, gaser eller om hur den kommer att bete sig beroende på vilka material som användes vid tillverkningen. Vad händer och hur kommer produkten, den omgivande miljön och människorna att reagera och påverkas om vi får en vatten- eller gasläcka eller en omfattande trafic-jam i city? Vad får det för konsekvenser i övrigt och hur kommer dess verkningar att spridas i omgivningen?

 

Dassault Systèmes VD för norra Europa Stephen Chadwick framhöll att dagens höga innovationstakt gör att det inte längre finns tid för fysiska prototyper. Han menar att vi dessutom är i en ny tid då upplevelse, erfarenhet och känsla som en produkt förmedlar är minst lika viktig som själva produkten. En produkt är inte längre ”bara” en produkt. För att den ska bli framgångsrik måste den också individanpassas och skapa en ”upplevelsemagi” – ofta långt innan den finns i verkligheten.

 

Stephen Chadwick konstaterade att Dassault Systèmes befinner sig mitt i ett skede av stora förändringar. Våra kunders slutkunder förväntar sig mer av dem idag än nya produkter, de förväntar sig nya goda upplevelser.

 

Han tog upp exemplet med Tesla som säljer sina elektriska bilar on-line. Kunderna designar sin bil själva på nätet vad gäller t ex inredning vilket de facto innebär att de köper en bil som de aldrig sett. De kan inte heller besöka showroom för att se och provköra bilen, för det finns inga showroom.

 

– När de beställer bilen och betalar ca 80 000 euro så får de ett numrerat elektroniskt certifikat. Denna uppdateras regelbundet och berättar var ”bilen” finns i tillvekningsskedet. Certifikatet är ett sätt för Tesla att skapa en positiv upplevelse och erfarenhet av köpet. Kunderna kan dessutom komplettera bilen med olika add-on produkter och applikationer, ungefär på samma sätt som man gör med smarta telefoner.

 

Användarprofiler

Ett annat exempel som Stephen Chadwick tog upp är tillverkare av sportskor och träningsutrustning. Det är allt oftare fråga om ”uppkopplade” produkter vilka anpassas till varje individ. Användarna får tips och förslag på hur utrustningen ska användas, de kan mäta och följa sina eventuella framsteg. På så sätt kan man säga att tillverkare successivt förvandlas till ett wellness företag som erbjuder en rad tjänster och hjälper användarna att utveckla en egen livsstil, allt baserat på den slutgiltiga upplevelsen.

 

– För Dassault Systèmes är det viktigt att leva upp till kraven hos dessa företag och deras kunder och hjälpa dem att utveckla nya, mera individ- och upplevelseanpassade produkter. Det räcker inte längre med att presentera produkter i 3D och koppla dem till olika tjänster förklarade Stephen Chadwick och fortsatte med:

 

– Vi står inför en situation där varje produkt dessutom ska kunna interagera med andra människor och med andra produkter. Kunderna förväntar sig helt enkelt mer. Frågan är hur Dassault Systèmes ska kunna hjälpa sina kunder i denna transformation mot en mer holistiskt erfarenhet?

 

Helhetssyn på innovation och inte bara produktutveckling

I takt med att kraven ökar växer också kravet på Dassault Systémes att leverera en plattform som hjälper företag med innovation i alla dess aspekter. Lösningen heter 3DEXPERIENCE – en plattform med fokus på slutkundens upplevelse. Då innovationsprocessen blir allt mer ”holistiskt” är det också viktigt att göra det enklare att använda plattformen för alla och inte bara för ingenjörer med lång erfarenhet av 3D. Dassault Systémes är väl medvetna om detta och försöker tackla det här problemet på olika sätt, berättar Mårten Gustafsson, säljansvarig i Norden:

 

– De som använder vår 3DEXPERIENCE plattform behöver inte längre ha tillgång till kraftfulla datorer med en egen uppsättning av mjukvaror för att delta i innovationsprocessen, en webbläsare räcker. Idag finns även möjligheten för företag som vill komma igång snabbt med 3DEXPERIENCE plattformen att koppla upp sig på Dassault Systémes moln. Där får man tillgång till hela plattformen med både väldigt enkla och mer avancerade verktyg. Inom ett projekt kan man rollfördela olika uppgifter så att alla, utifrån sina egna förutsättningar, kan dela data och medverka på olika sätt.

 

  • En ytterligare faktor i sammanhanget är att den unga generationen är vana med en teknologi av virtuell kommunikation i 3D och samarbete via sociala medier och har således förväntningar på en liknande miljö i arbetslivet. Faktum är att den virtuella världen håller på att tränga in i samhället och smälta samman med den reala världen långt mycket tidigare än vi för bara några år sedan kunnat föreställa oss, konstaterar Mårten Gustafsson.

Av Franz Smidek