Tmpl lanserar ett nytt, modernt och sömlöst ärendehanteringssystem i appen – en helhetslösning för felanmälningar och ärenden, där servicepersonal kan kommunicera direkt med slutanvändaren. Samtidigt lanserar Tmpl även den nya produkten Property Manager, där bovärdar och fastighetsskötare enkelt kan åtgärda felanmälningar på språng och besvara frågor, direkt i mobilen. 

Resultatet är ett komplett system som ska effektivisera och förenkla ärendehanteringen för hela fastighetsbeståndet.

 Tmpl har sedan 2015 utvecklat en skalbar digital plattform och lett utvecklingen mot en app som ska skapa smartare och mer hållbara bostäder, kontor och städer. Plattformen är tänkt att vara ett digitalt ekosystem anpassat för fastighetsbranschen där fastighetsägarens servicegrad, tillgänglighet och tjänsteutbud förstärks. Nu lanserar Tmpl den nya produkten Property Manager, som gör det möjligt för bovärdar och fastighetsskötare att hantera felanmälningar och besvara frågor kring ärenden, direkt i mobilen när de är ute på språng. Property Manager underlättar både för boende såväl som för all servicepersonal och möjliggör direkt hantering av felanmälningar och snabb återkoppling för att visa när ärendet är påbörjat.

– Idag förväntar sig slutanvändaren svar och uppföljning på sina ärenden i realtid med personlig kommunikation. Detta sätter nya förväntningar kring en modern kundupplevelse och utvecklingen är efterlängtad och för oss närmare slutkunden. Med Tmpls nya ärendehanteringssystem och Property Manager så gör vi det möjligt för våra kunder att möta slutanvändarna direkt i mobilen på ett proaktivt och effektivt sätt, säger Henrik Svanqvist, VD på Tmpl.

Tmpl lanserar även ett sömlöst ärendehanteringssystem i appen som har flera användbara funktioner som kommer förenkla hanteringen av ärenden. Slutanvändaren får tillgång till en chattfunktion för att underlätta dialog direkt med fastighetsvärden, ärendehistorik, information om ärendet och mycket mer. Tmpls kraftfulla ärendehanteringssystem är utformade för att göra det möjligt för fastighetsbolagen att kunna möta kundernas digitala behov, samla data kring alla sina ärenden, effektivisera ärendehanteringen och vara mer digitalt närvarande. 

– Med det nya ärendehanteringssystemet finns en stor potential för fastighetsbolagen att öka servicegraden, spara tid och pengar. Vi vet att både personal och boende idag spenderar mycket tid på administration kring ett ärende. Nu kan de istället prata med varandra direkt i appen. Det blir mindre väntetid och alla vinner på detta. För att frigöra mer tid i förvaltningen kan de även skicka ut information via Flödet om att den felanmälda hissen nu är lagad, säger Arda Gürler, Head of Customer Success på Tmpl.