Apple ska bli 100 procent koldioxidneutralt till 2030 med avseende på leverantörskedja och produkter

Apple, som redan är koldioxidneutralt med avseende på verksamhetens globala utsläpp, planerar att minska sitt totala koldioxidavtryck till netto-noll 20 år före IPCC:s utstakade mål

Apple presenterade nyligen sin plan att uppnå koldioxidneutralitet till 2030 för den egna verksamheten, tillverkningskedjan och produktlivscykeln. Bolaget är redan idag koldioxidneutralt med avseende på den egna verksamheten globalt, och det nya målet innebär att klimatpåverkan från alla sålda Apple-enheter kommer att vara netto-noll till 2030.

– Företagen har en unik möjlighet att bidra till att skapa en mer hållbar framtid, en framtid som möjliggörs av vårt gemensamma ansvar för planeten, säger Apples CEO Tim Cook. Innovationerna som driver våra miljömässiga strävanden är inte bara bra för planeten – de hjälper oss också att göra våra produkter mer energieffektiva och att ta fler rena energikällor i bruk runt om i världen. Klimatåtgärder kan lägga grunden till en ny epok präglad av innovationskraft, jobbskapande och stabil ekonomisk tillväxt. Vi hoppas att vår strävan mot koldioxidneutralitet ska skapa ringar på vattnet som resulterar i en långt större förändring.

Apple har stakat ut vägen mot koldioxidneutralitet i form av en detaljerad färdplan, som även är tillgänglig för andra företag som vill minska sin klimatpåverkan. I sin miljölägesrapport för 2020 redogör Apple för sina planer att minska utsläppen med 75 procent till 2030 och samtidigt utveckla nyskapande lösningar för borttagning av koldioxid som kompensation för de återstående 25 procenten av bolagets omfattande koldioxidavtryck. 

– Vi är stolta över våra miljöinsatser och vår ambitiösa färdplan för framtiden, säger Lisa Jackson, Vice President for Environment, Policy and Social Initiatives på Apple. Vår generation kan bidra till att skapa en grönare och rättvisare ekonomi, där vi utvecklar helt nya branscher i vår strävan att kunna överlämna en beboelig planet till nästa generation.

Apples färdplan för klimatet

Apples färdplan för de närmaste tio åren ska ge lägre utsläpp genom ett flertal nyskapande åtgärder så som:

Koldioxidsnål produktdesign: Apple ska fortsätta att öka användningen av koldioxidsnåla och återvunna material i sina produkter, effektivisera produktåtervinningen samt designa så energieffektiva produkter som möjligt.

Energieffektivisering med större räckvidd: Apple ska hitta nya sätt att sänka energiförbrukningen vid sina egna anläggningar och samtidigt arbeta för en liknande utveckling i leverantörskedjan. 

 Förnybar energi: Apple ska även fortsättningsvis använda 100 procent förnybar energi i sin verksamhet samt fokusera på att utveckla nya projekt och att få hela leverantörskedjan att gå över till ren energi.

Innovativa processer och material: Apple avser att sänka utsläppen genom tekniska förbättringar av processer och material i produkttillverkningen.

Borttagning av koldioxid: Apple avser att ta bort kol ur atmosfären genom att investera i skog och andra naturbaserade lösningar runt om i världen.

Tillsammans med Conservation International ska Apple investera i nya projekt som bygger på erfarenhet från liknande insatser, som restaureringen av gräsmarker i Kenya och av ett värdefullt ekosystem med mangrove i Colombia. Inte nog med att mangroven skyddar kustområden och ger försörjning åt människorna som bor där, den kan dessutom binda upp till tio gånger mer kol än skog på land. 

Apple samarbetar med myndigheter, företag, miljöorganisationer och konsumenter runt om i världen för att få till stånd politiska beslut som stärker miljöskyddet och påskyndar övergången till förnybar energi, vilket bolaget ser som en viktig beståndsdel i det globala klimatarbetet.

 

 

Tillsammans med Conservation International restaurerar Apple gräsmarkerna runt Chyulu Hills i Kenya.