Trygghet är avgörande inom olja- och gas-branschen – liksom inom energisektorn i stort. DNV-certifieringen för Protolabs additiva metalltillverkning garanterar prestandan hos komponenter och för utrustningssäkerhet till de krävande förhållanden som råder i branschen.

Protolabs, som är en ledande digitaL tillverkare och vars egna anläggningar sträcker sig över hela EMEA-regionen, USA och Japan, har jobbat nära DNV för att uppnå ‘Qualification of Manufacturer’ certifiering. Protolabs är därmed en av de första producenterna inom EMEA att uppnå certifieringen, och den allra första certifierade tillverkaren som använder pulverbäddsteknologi i den additiva processen – idealiskt för högupplösning och geometrisk exakthet.

Daniel Cohn, General Manager och 3DP Lead för Protolabs i EMEA säger:

– Trygghet är en självklar nödvändighet för olje- och gasbranschen och för energisektorn i stort. Granskningar av våra tillverkningsanläggningar och processer bevisar att vi uppfyller olje- och gas-branschens allmänna krav, vilket gör att vi nu kan erbjuda bättre stöd till hela branschen.

Certifieringen gäller Protolabs teknologi för lasersintring i metall (direct metal laser sintering (DMLS), specifikt för superlegeringen Inconel 718 – en mycket stark och korrosionsbeständig nickel-krom. Materialets exceptionella egenskaper kombinerat med Protolabs expertis inom DMLS, innebär att företaget snabbt kan tillverka delar med komplexa geometrier och som ska utsättas för de tuffa miljöer typiska för branschen.

Certifieringsprocessen har bestått av tekniska utvärderingar av ett antal provtagningar, dels från maskinutrustningen, dels på själva materialet, individuellt och från systemet som helhet. Den oberoende certifieringen ger tillförlitliga bevis på att proverna lever upp till de höga kvalitetsstandarder DNV ställt upp.

Dr. Sastry Kandukuri, Senior Principal Materials Specialist på DNVs affärsenhet för energisystem kommenterar: – Jag är väldigt glad över att vårt Technology Centre of Excellence för Global Additive Manufacturing (AM) kunde bistå Protolabs i att nå denna milstolpe som innebär att de är den första certifierade tillverkaren som använder pulverbäddsteknologi i sin additiva process. Vi ser fram emot att fortsätta vår relation med Protolabs och kunna ge garantier och skapa tillförlitlighet för AM-produkter, i takt med att användningen av dem ökar i olje- och gassektorn.

Certifieringen av Protolabs DMLS-process och materialet Inconel 718 superlegering ger försäkringar på en extra hög nivå, men företaget erbjuder dessutom ett antal material och teknologier relevanta för olja- och gassektorn, sjöfarts och offshore-branscher samt den vidare energisektorn.

Cohn fortsätter: – Vi erbjuder ett antal metaller och plastämnen för additiv tillverkning, beroende på varje enskilt projekts specifika behov. Vi kan självklart se möjligheterna för Inconel 718 för branschen, men också för ämnet Stainless Steel 316L, när temperaturintervallet inte behöver vara lika stort. Vi ser också möjligheter med funktionella polymerer i applikationer för mindre extrema miljöer.   DNV-certifieringen gäller Inconel 718, men vi ser det som ett bevis på våra goda kvalitetsprocesser och förväntar oss att tilliten kommer att utökas till hela vårt erbjudande.

Cohns uppfattning är att de första förfrågningarna efter certifieringen kommer att gälla additiv tillverkning av reservdelar där de ursprungliga gjutformarna inte längre finns kvar.

– Jag tror att branschen kommer att börja använda additiva teknologier för att ersätta delar som tidigare gjutits, men också som ett sätt att utforska nya designmöjligheter för att öka effektiviteten och skapa tåligare designer. Det gäller till exempel för delar som pumpar, valv, komponenter för turbiner och sensor-utrustning. Certifieringen ger också kunder förtroende för att de kan använda additiva tillverkningsmetoder som ett sätt att uppnå minskade koldioxidutsläpp. Additiv tillverkning kan växa ännu snabbare om det finns förtroende för teknologin, material, processer och tillverkningsföretagen.

Som ett led i att erbjuda 3D-printade delar ännu snabbare via ett växande utbud av material och tjänster, bygger Protolabs för närvarande en ny 5 000 kvadratmeter stor tillverkningsanläggning i Putzbrunn, Tyskland. Anläggningen kommer att ge kunder ännu bättre tillgänglighet till företagets automatiserade tillverkningsprocesser och kvalitetssystem. Investeringen på 13,5 miljoner euro kommer att öka kapaciteten för 3D-printing med 50% , för att möta den ökande efterfrågan för teknologin.

Cohn avslutar: – Vi är redan världens snabbaste digitala tillverkare som kan erbjuda de garantier som krävs, men ett av våra viktigaste mål är att kunna tillverka delar ännu snabbare och erbjuda ännu bredare tjänster för våra kunder. När en slutgiltig design läggs in i vår nätbaserade orderplattform går den först genom en kontroll av vårt expertteam vad gäller genomförbarhet, och skickas därefter vidare för 3D-printing. DNV-certifieringen ger oss det nödvändiga förtroendet och den nya anläggningen ger den kapacitet vi behöver, för att kunna leverera ännu fler projekt på så kort leveranstid som 1 dag.