Det internationellt erkända hållbarhetspriset Green Awards utser årligen några av världens mest innovativa aktörer inom hållbarhet och grön teknologi. I årets upplaga hittar man nyöppnade The Wood Hotel by Elite, en av de verksamheter som på ett framstående sätt bidrar till en grönare framtid.

Sedan 2008 har Green Awards kommit att bli världens största och kanske viktigaste hållbarhetspris som årligen utser pionjärer inom olika segment. På listan över tidigare pristagare finner man en rad tunga namn så som Dr. Jane Goodall, Sir David Attenborough, Vivienne Westwood, Kering, BMW och Miele. Alla med den gemensamma nämnaren att man genom sitt arbete, nytänkande och innovativa lösningar på olika sätt möjliggjort för en grönare framtid. Nu har det erkända Green Awards nominerat The Wood Hotel by Elite inom kategorin ”Konstruktion/Byggnad” för sitt innovativa arkitektoniska koncept med fokus på just hållbarhet.

– Redan på ritbordet togs hotellet fram för att kunna vara en förebild inom modern, hållbar arkitektur. Något som följt med oss genom hela byggnationen och in i den dagliga driften. Därför är vi givetvis oerhört stolta och glada över att The Wood Hotel uppmärksammas internationellt, inte minst av ett av världens kanske viktigaste hållbarhetspriser, berättar Tomas Bäcklund, Marknadschef, Elite Hotels of Sweden.

Hotellet som stod klart i höstas har trots några få månader i bruk flitigt uppmärksammats både nationellt och internationellt. Redan tidigt tilldelades The Wood Hotel en rad priser för sin arkitektur, som genomgående syftar till att minimera hotellets klimatavtryck.

– Hållbarhet kommer med största sannolikhet att vara en viktig anledningen till resor, och om ännu viktigare i framtiden. Därför är det en fröjd för oss att driva ett hotell i en vacker träbyggnad som redan nu är klimatpositiv, och där uppvärmning och el är klimatneutral, berättar David Åberg, Hotelldirektör, The Wood Hotel by Elite.

Precis som namnet avslöjar är hotellet byggt i trä, ett virke som bokstavligen utgör själva kärnan i den 20 våningar höga konstruktionen. Virket tog man från de lokala skogarna för att dels minimera transporterna, och dels för att materialet effektivt binder koldioxid. Man installerade även solceller på hotellets tak med batterier för lagring av överskottsenergi, och valde den intilliggande Skellefteälven för alstring av energi. Hotellets tak fick i sin tur en multifunktionell takträdgård som en del av isoleringen från kyla, värme och oljud, men också som ett sätt att stötta och bevara den biologiska mångfalden och fördröja avrinningen av vatten.

Green Awards är en del av Greentech Festival, en plattform för innovativa idéer där visioner, produkter och företag som driver förändring mot en grönare ekonomi uppmärksammas. Prisceremonin för Green Awards och kategorin ”Konstruktion/Byggnad” ägde rum i november i Singapore.