Under rådande tider och rekommendationer avvaktar vi med allmänna kurser under 2021 för att minska smittspridningen och erbjuder istället mer Online support och utbildning.

Vi erbjuder mer specifik kunskap inom vissa områden i CAD, 3D och BIM. Vi kör på den senaste versionen av Vectorworks och visar relevanta nyheter under respektive kurs.

Den första kursen börjar den 28 september (Basic, 2D-Tools, Editing & Workspace)

Online kurserna är 2,5 timmar, kl 9:30 – 12:00 tisdag/torsdag.

• Kurserna hålls via zoom, ett mejl med länk skickas ut 3-4 dagar innan kurstillfället.
• Vi talar svenska och har två frågestunder i mitten och på slutet.
• Kursen spelas in och skickas till alla deltagare efter avslut.

Läs mera på: https://bmvstudio.se