Lerocon AB i Gislaved har sedan många år levererat produktionsutrustning för fordonsindustrin och dess underleverantörer. Främst är det inom området motståndssvetsning och framförallt muttersvetsning som Lerocons utrustningar finns. Denna del av tillverkningsprocessen har höga krav på noggrannhet och kvalité. Det kan till exempel gälla en karossdetalj till en bil som behöver ett antal muttrar fastsvetsade på exakt rätt ställen. Det är naturligtvis inte bra om man vid monteringen upptäcker att detaljerna inte går att montera för att placeringen är fel eller att något inte är rätt.

Under många år har tekniken med motstånds-svetsning använts för att svetsa fast t.ex. muttrar. Lerocon såg dock tidigt att behovet fanns av en automationsanpassad muttersvetsmaskin som kan användas i till exempel robotceller. För att lösa detta behov har man utvecklat sina svetsmaskiner som klarar av de höga krav som ställs.

Kraven på effektivisering har hela tiden ökat och det kravet har gjort att efterfrågan på Lerocons produkter stigit. Olika kunder har olika önskemål. Därför har sortimentet modulariserats så att sätta samman en kundunik lösning är nästan som att bygga med Lego.

Och här kommer behovet av ett snabbt jobbat 3D CAD system in i bilden.

– Vi hade tidigare en av de gamla vanliga Parametriska 3D CAD lösningarna men den erbjöd inte den flexibilitet och snabbhet som vi behöver. Systemet var baserat på låsningar (constraints) och det medförde att vi ofta fick rita om Parter. Dessutom att man måste skilja på Part och Sammanställningsfiler vilket slöade ned arbetet. Vi saknade till exempel frihet att jobba i en och samma fil med hela projektet och bara länka ut till egna filer när det passar oss.

Vi bytte därför till IRONCAD för ett antal år sedan och det är ett beslut vi inte har ångrat! Vi kan nu konstruera våra Robotceller och svetsmaskiner med Dra o Släpp metoden genom att IRONCAD har katalogsystem. Vi drar och släpper in en komplett Robot eller svetsmaskin till en 3D Scen. Ofta har vi en 2D DWG över lokalen som underlag i 3D miljön.

Våra standardkoncept innehåller hel- eller halvautomatiska detaljmatningssystem där vi återanvänder tidigare skapade beprövade lösningar i största möjliga utsträckning. I och med att IRONCAD tillåter förändringar helt fritt kan vi återanvända dessa tidigare skapade konstruktioner och anpassa dessa till nya kundens behov utan problem. Vi behöver inte veta hur nästa kund vill ha det, vi kan enkelt aktivera TriBall verktyget och flytta hur vi vill utan att ha förberett modellerna, säger Daniel Erlandsson på Lerocon.

Lerocon använder oftast en egenutvecklad matningsutrustning. För att hålla ordning på detaljerna som matas in till en robotcell används ofta så kallat vision system. Det består av en kamera som ser vad som till exempel kommer på ett transportband som levererar plåtdetaljer till roboten. Med hjälp av intelligent programvara tolkas bilderna och den läser av både placering och orientering på detaljerna. Med hjälp av denna information styrs roboten som då plockar upp delarna och lägger i rätt position i svetsmaskinen.

– Här kan vi använda de 3D mekanismfunktioner som finns i IRONCAD för att till exempel dra i en industrirobot för att se hur den kan röra sig, om den når dit den ska.

Samtidigt ser vi till att våra lösningar inte är låsta till en viss detalj, vi vill att våra maskiner skall kunna vara mer flexibla än så. Kunden skall kunna nyttja våra robotceller till olika detaljer och svetsningar.

Våra kunder har konstant en press på sig att leverera snabbare, med hög kvalité och i rätt pris. Vi kan med våra lösningar bidra till att behålla industriföretag i Sverige genom att öka våra kunders kapacitet och hålla nere kostnaden med hjälp av automation och våra svetsmaskiner, säger Daniel.

Av Henrik Andersson