TMS modul ger snabbare multidetalj programmering.

GibbsCAM – TMS / kubkörnings-applikation
TMS (Tombstone Management System) är en modul avsedd att effektivisera programmeringen för den som ofta bearbetar multipla detaljer på olika kubsidor, exempelvis i fleroperationsmaskin. Modulen lanserades för ca 15 år sedan och har sedan dess förfinats successivt. I den senaste uppdateringen finns nya metoder för att optimera körordningsföljd baserat på operationsgrupper, möjlighet att arbeta med flera säkerhetsplan i djupled samt individuellt anpassade avstånd för detaljrepetering (se bild 2). De nya funktionerna hjälper användaren att ytterligare optimera körmetod och på så sätt minska bearbetningstiden i maskin. TMS modulen ger upp till 80% tidsbesparing gentemot traditionell CAM-programmering, vid programmering av flerdetaljkörningar.

Ide’n med TMS är enkel
Med GibbsCAM TMS programmeras en detalj och samtliga axelvridningar för första detaljen. Därefter appliceras villkoren för detaljrepetering i TMS modulen som sedan automatiskt sköter nollpunktsupplägg, fixtur- och råämnes repetitioner samt hur optimering av underprogram skall ske. Vilken ordning detaljerna bearbetas i bestäms av användaren med hjälp av olika automatiska villkor, eller manuellt. Nollpunkternas lägesinmatning i maskin sker med automatik i samband med inläsning av NC programmet i maskin.

Komplett programpaket
TMS modulen kan adderas till alla solidbaserade GibbsCAM program. Den levereras i ett komplett paket ihop med Maskinsimulatormodulen så att samtliga repeteringar kan verifieras och kollisions simuleras, samt med en särskild TMS postprocessor som skapar kompakt och optimerad NC kod.