SEIIA (Swedish Industrial Interoperability Association) jobbar aktivt för att samla industrin, inklusive levarantörer, för att utveckla och öka användandet av internationella standarder inom interoperabilitet. Nu inleder de ett nytt samarbete med Svenska Mässan och inför Industrial Interoperability Summit 2022 är förväntningarna höga.

SEIIA, med en av sina initiativtagare Matti Tuikkanen i spetsen, har länge arbetat för att få den svenska industrin att förstå värdet av internationella standarder. I dagsläget lämnar den svenska industrin mycket kvar att önska när det kommer till kvalitetssäkrad kommunikation och därmed effektivitet. Enligt Matti behöver vi bara vända blicken mot Norge för att se vilka resultat ett arbete med standarder kan ge.

–  Det finns en mängd fördelar med att använda sig av standarder. Delvis sänker du förlusterna i samband med själva projekteringen, säkrar tillgången till kvalitets säkrad teknisk information och kan dessutom träna upp personal samt simulera igångkörningar i en digital tvilling för att snabbare kunna komma igång med produktionen. Dessutom minskar du underhållskostnader, driftkostnader och förvaltningskostnader drastiskt. Sverige ligger efter när det kommer till det här arbetet, om vi tittar på Norge så har de säkert 20 års försprång på oss.

Inom SEIIA hittar du medlemmar som LKAB, Stora Enso, Preem, Siemens och ABB – för att nämna några. Målet är att samla industrin och genom SEIIA möjliggöra en bättre interoperabilitet. Något som stundtals kan var en utmaning…

– Det största hindret vi måste ta oss över har med change management att göra. Den svenska industrin har länge lutat sig mot gamla metoder och en attityd som är motvillig till förändring. Inom SEIIA vill vi förändra det här genom att visa på goda exempel från både nordisk och global nivå. Och genom att involvera såväl industrin som akademien i olika projekt fortsätter Matti.

“Vi måste få ett gemensamt språk”

Den svenska industrin saknar det gemensamma språk som krävs för en omfattande digitalisering.

– Jag brukar reagera när man pratar om att digitalisera industrin. För inom svensk processindustri idag finns inte ens den nödvändiga infrastrukturen. Underhållsorganisationerna har därför enorma problem och det leder till stora onödiga förluster under en anläggnings livstidscykel. Vi måste få ett gemensamt språk, den svenska industrin har inte råd med dessa förluster. Det är helt enkelt en överlevnadsfråga, säger Matti.

Nu kliver SEIIA in i ett samarbete med Svenska Mässan som innebär att Industrial Interoperability Summit 2022 kommer att hållas på Svenska Mässan i Göteborg. Något som Matti tror kommer skapa de rätta förutsättningarna för de möten och diskussioner som behövs.

– Här finns en väldigt tydlig synergi mellan Svenska Mässans position och besökare och vår målgrupp. Göteborg är Sveriges tätaste industristad och här finns alla förutsättningar för att skapa den mötesplats som industrin behöver nu. Där kommer vi att kunna lyssna, inspireras och diskutera gemensamma utmaningar och lösningar. Det går inte att understryka vikten av det tillräckligt. Den svenska industrin har inte råd att dubbelarbeta längre och vi vill tillsammans med Svenska Mässan skapa det ekosystem som behövs för att hitta lösningarna på det, avslutar Matti.