Svensk industri har en mer positiv syn på framtiden jämfört med övriga europeiska länder visar Protolabs undersökning om innovation. 87% ser den största drivkraften för innovation att skapa nya produkter och tjänster, medan exempelvis Storbritannien nämner kapade kostnader och effektivisering (77%) som det mest drivande. 

Trots rapporter om neddragningar och ett ekonomiskt svårt läge verkar framtidstron inom svensk industri vara stor. Företag är medvetna om att förmågan att hoppa på nya möjligheter är avgörande för framgång (50%), flest av alla undersökta länder i Europa, och lika många anser att deras organisation är bättre än genomsnittet på att hantera dessa förändringar. 

Samtidigt är ökande materialkostnader (57%) och budgetrestriktioner (50%) hinder för svensk innovation och bara 17% säger att de arbetar med iterativ innovation, dvs att våga göra fel snabbt. Kostnadskraven gör att varje projekt måste vara framgångsrikt. Det ska jämföras med tillverkare i Frankrike, där 52%, och Norge, där 50% arbetar iterativt med innovation. 

– Det är verkligen positivt att se framtidstron hos svensk industri, säger Stephan Garber, ansvarig för Protolabs i Norden och Baltikum. – Samtidigt har vi sett en minskning av innovationen i svenska företag senaste året. Det är viktigt att inse att iterativ innovation är ett av de bästa sätten att snabbt fånga möjligheter som dyker upp på marknaden och att enbart fokusera på kostnaden i varje enskilt projekt kanske inte är det finansiellt mest lönsamma på sikt, avslutar han. 

Brist på kompetens inte stort problem i Sverige 

Även vad gäller tillgången till talang och kompetens och automatisering skiljer sig uppfattningen hos svenska industriföretag med övriga europeiska länder. 

Bara 20% av de svenska företagen som tillfrågades ansåg att brist på talang och kompetens var ett avgörande hinder för innovation, lägst av alla undersökta länder i Europa. Samtidigt finns en blandad syn på introduktionen av cobotar, det vill säga robotar som arbetar jämsides med medarbetare. 

37% av undersökta industriföretag i Sverige använder redan cobotar och planerar fortsätta på samma nivå som idag. 27% planerar att introducera dem, medan lika många, 27%, inte har några sådana planer. På frågan om vad den största utmaningen med introduktionen av cobotar är, svarar hälften att de tror att cobotar arbetar långsammare än människor. Undersökningen visar även att i Frankrike och Tyskland, där kompetensbristen anses som ett större problem än i Sverige, är även intresset för införandet av cobotar större. 

Intressant att notera är även att många svenska industriarbetsgivare (60%) har en positiv syn på fyradagars arbetsvecka och anser att det skulle vara positivt för innovationsförmågan i verksamheten, till skillnad från 36% i Frankrike och 39% i Tyskland. 

Om undersökningen: 

Undersökningen genomfördes av Longitude, ett företag i Financial Times-gruppen på uppdrag av Protolabs. 450 ledare på högre befattningar i industriföretag i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Italien och Frankrike tillfrågades via enkät.