AME AB har börjat skicka ut Mastercam 2019. Alla avtalskunder har blivit inbjudna till visning av nyheter på 5 olika platser i Sverige. Det kommer bli fullt som vanligt. Ett besök på deras Roadshow innebär att en avtalskund får en gratis utbildningsdag där alla nyheter presenteras. Ett urval av dessa nyheter presenteras här.

Utökad simulering

Verktygsbanans olika sektioner kan ändras i färg och linjetjocklek. In/utgång, snabbmatning och mikrolyft är exempel på rörelser som nu kan definieras separat.

 

 

 

 

Kontrollera hållare

Funktionen, kontrollera hållare, har förbättrats och är nu helt integrerad i Mastercam-gränssnittet.
Denna funktion kontrollerar nödvändig verktygslängd och kan justeras automatiskt.
Eventuella kollisioner kan markeras.

Nya cirkelsegmentverktyg

Efter framgången med Mastercam ”Accelerated Finishing”-teknologi, så har definitionen av dessa verktyg optimerats ytterligare. Verktygstyperna kategoriseras som sidoprofil, bottenprofil och koniskprofil. Befintliga bibliotek från Emuge, Hoffmann m.fl. är tillgängliga för alla användare.

Ny 2D verktygsväg: Solidfasning

Att programmera gradning/fasning av en komplex prismatisk detalj är nu enkelt, endast några få klick behövs.
Genom att välja solidens kanter skapas verktygsbanan för fasning automatiskt. Kollisionskontroll utförs mot soliden och fixturer. In- utgångar samt frigångar beräknas av systemet.

 

 

 

 

Ny 3D – verktygsväg: Equal scallop

Den nya spiralstrukturen av 3D konturer eliminerar behovet av sidosteg mellan rörelsebanor (markerad i orange).
Maskinen utför en mjuk rörelse som resulterar i högre optisk ytkvalitet.

Ny 3D-funktion: 3D-konturutjämning

Den nya parametern “utjämning“ filtrerar bort plötsliga riktningsförändringar. Antalet punkter minskar och maskinen kan lättare behålla matningshastigheten.

Ny verktygsväg: Gradning

I Mastercam multiaxel finns nu ett nytt kommando för att grada kanterna i 3D- och 5-axlig tillverkning.
Den här nya strategin stöder fullradiefräsar och kulfräsar med reducerat skaft. Att grada på komplexa detaljer med underskär är nu enkelt.

 

 

 

 

Flera instick

Flera instick-alternativet är nu tillgängligt i spårstickningskommandot. Det minimerar verktygets avböjning under sticket och ger full kontroll över bearbetningsprocessen. Detta alternativ är lämpligt för djupa och breda spår.
Bearbetningen kan utföras med 30% till 50% högre matningshastighet.

 

PrimeTurning™

Nya bearbetningsstrategier för den största innovationen inom svarvning!
PrimeTurning™ som var ett tillägg till Mastercam 2018, har integrerats fullt ut i Mastercam 2019.
I motsats till konventionell svarvning möjliggör PrimeTurning bearbetning i alla riktningar.
Detta leder till en betydande ökning av effektivitet och produktivitet.