Bygget av Villazero har rönt stor uppmärksamhet, inte bara för att det byggts av nästintill endast kvinnor, det är också världens första koldioxidneutrala småhus. Huset är nu certifierat enligt NollCO2 och Svanen. Under förra veckan hölls ett slutseminarium där man summerade projektet och dess resultat. 

Det är väldigt häftigt att få vara med i ett sådant här projekt, som är det första småhuset någonsin som blir certifierat, tycker Johan Grundström. 

Projektet Villazero föddes ur drömmen att bygga ett hållbart småhus. De tre företagen Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna började samarbeta för att uppfylla den drömmen. Projektet valde att fokusera på minskad koldioxidbelastning och bestämde sig för att bygga en koldioxidneutral villa. Man har följt certifieringen NollCO2 som tagits fram av Sweden Green Building Council (SGBC) med grundcertifieringen Svanen. För att lyfta jämställdhetsfrågan i byggbranschen har huset byggts av ett nästintill helt kvinnligt bygglag från entreprenören Byggpartner i Dalarna.  

VillaZero är NollCO2:s första certifierade småhusprojekt och har varit en pilot i certifieringens utveckling. Vi var nog osäkra på om det går att reducera en villa som vanligtvis byggs i trä med ytterligare 30 procent, men det har de inblandade visat på att det går med gott samarbete och nyfikenhet på nya lösningar. I nästa manualversion kan vi nu lägga in småhus som en byggnadstyp som går att certifiera med NollCO2. Kul! 

Certifiering enligt NollCO2 har två huvudsakliga spår. Det ena ställer krav på att byggnadens växthusgasutsläpp är reducerade. Här finns gränsvärden att förhålla sig till för produktionen av byggdelar, för byggprocessen och för byggnadens energianvändning. Därtill ställer certifieringen krav på att byggnaden balanserar den klimatpåverkan som blir kvar till netto noll. Det kan göras med klimatåtgärder som produktion av förnyelsebar energi, exempelvis solpaneler som Villazero valt att använda.

Det enskilt tuffaste med certifieringen har nog varit klimatpåverkan från byggdelar. Vi har verkligen fått leta för att hitta rätt produkter. Att sedan få kraven från både NollCO2 och Svanen att fungera tillsammans har varit utmanande men också otroligt lärorikt. Det har gett en betydligt mer fördjupad kunskap kring var data kommer ifrån och hur man kan resonera kring klimatpåverkan, tycker Erik Jäderbrink, verksamhetsutvecklare på Fiskarhedenvillan. Han har ansvarat för klimatberäkningarna och certifieringsarbetet tillsammans med Johan Grundström, byggnadsingenjör och hållbarhetsansvarig på Mondo Arkitekter.

Jag tror att det kommer vara ännu mer fokus på hållbarheten framöver. Jag tror att det kommer att ske en stor förändring i hur man väljer material. Klimatdeklarationerna är här, det kommer sätta större press på leverantörer att ta fram bättre material. Alla inom byggbranschen behöver göra förändringar och det här är ett steg i rätt riktning, menar Johan.

I villaområdet Paradiset i Borlänge står alltså Villazero, världens första koldioxidneutrala småhus. Tack vare att huset är byggt mycket energieffektivt och har utrustats med en effektiv solcellsanläggning kommer huset snabbt att betala av den koldioxidskuld som bygget har orsakat.

Kravet från certifieringen är att huset ska betala tillbaka koldioxidskulden inom 50 år. Men vi har haft betydligt högre ambition än så, Villazero kommer att vara neutralt inom tio år, berättar Erik Jäderbrink.

Under slutseminariet överraskade Borlänge kommun projektgruppen med att Villazero tilldelades Borlänge kommuns miljöpris för 2022. Motiveringen löd: ”Detta samarbete visar på en stark vilja hos de drivande företagen att åstadkomma förändring. Det har varit ett lärprojekt för dem och ett syfte har också varit att sprida kunskapen till andra i byggbranschen. Villazero har uppmärksammats i olika sammanhang både lokalt, nationellt och globalt, vilket gör att resultatet får stor spridning.”