Som nybliven samarbetspartner till ProcessTeknik ser vi på PiiA fram emot att möta nya företag och aktörer på västkusten. I denna region är processindustrin mycket stark och på mässgolvet kommer vi få se inspirerande exempel på smarta lösningar och tjänster. Genom vårt koncept PiiA on Tour bidrar vi med framgångsrika exempel på implementering av ny teknik samt en utblick kring vad som komma skall – sådant som kanske implementeras inom industrin på tre, fem eller tio års sikt.

Livsmedelsprocesser utgör en viktig del av processindustrin och därför känns det naturligt att Nordic Food Industry arrangeras som ett tredje ben tillsammans med ProcessTeknik och Scanautomatic. Här finns mycket att göra kring exempelvis spårbarhet, uppkopplade värdekedjor och förståelse för logistikflöden. Det är en otroligt differentierad bransch med många mindre aktörer och några få större. Mycket är småskaligt ända ner till de enskilda bondgårdarna, inte storskaligt som i många andra europeiska länder. I denna småskalighet finns en stor uppbyggd kunskap som vi kan dra nytta av – samtidigt som det finns mycket kvar att göra kring digitalisering som kan bidra till ökad konkurrenskraft och resurseffektivitet.

Överhörning mellan branscher är avgörande för innovation och utveckling. Även om PiiA fokuserar på processindustrin så är själva digitaliseringen i det närmaste branschneutral. Många lösningar och teknologier är relevanta även för andra branscher och industrier och vi ser en stor potential i korsbefruktning. Visst skiljer sig graden av digital mognad mellan olika branscher, men skillnaderna kan vara lika stor mellan företag inom samma bransch. Kan vi inspirera företag med olika mognadsgrad i samma bransch så kan vi även inspirera andra branscher.

En betydande andel av processindustrin utgörs av storföretag, men det är många små och medelstora företag som tillsammans med dessa storföretag står för teknikkunnandet. I våra projekt har vi cirka en tredjedel mindre företag och de flesta av projektresultaten är applicerbara även för dessa företag. Förhoppningen är att inspirera fler mindre företag att satsa på ny teknik, att väcka intresse för vad som finns och även vad som kommer runt hörnet – varför inte småföretag inom livsmedelssektorn?

Peter Wallin
Programchef, PiiA – Strategiskt innovationsprogram Processindustriell IT och Automation

Vi måste lämna stuprörstänket

Livsmedelssektorn är en spännande bransch där väldigt mycket är ogjort. En undersökning av konsultföretaget Roland Berger från 2018 visar att när det gäller innovation i allmänhet ligger Sverige oftast i topp, men inom livsmedel kommer vi först på en 14:e plats. Det betyder att sektorn är en oslipad diamant med en enorm potential för att utvecklas till landets nya tillväxtnäring. Vi har stora marker att utveckla, rent vatten för fiskodling, starkt industriellt kunnande, väl utvecklad handel och gastronomiskt så är vi i världsklass. Vad väntar vi på?

Om vi satsar på forskning, innovation och samverkan har vi alla möjligheter att ta fram nya produkter, nya produktionsmetoder och nya koncept – vi kan stärka både vår konkurrenskraft och lönsamhet och växa både vad gäller antal anställda och vår andel av svensk export. Med rätt satsningar och en samordning mellan politiska initiativ, akademi och näringsliv kan detta bli en nya innovativ näring som skapar 50 000 nya jobb i Sverige. Då krävs det dock att vi lämnar stuprörstänket bakom oss.

Livsmedelsbranschen är per definition en tvärvetenskaplig sektor. Vi behöver både nutrition och artificiell intelligens, kemi och processteknik, sensorik och kvalitetsstyrning … Genom att samla alla olika kompetenser på ett ställe får vi möjlighet till samsyn där vi gemensamt ser potentialen till utveckling. Trots olika perspektiv – eller kanske just därför – ökar förståelsen för de synergier som jag är övertygad finns.

Framtidens vinnare är de som inte jobbar i stuprör utan blandar kompetensen i en hängränna för att utveckla kundanpassade lösningar. Här ska stora företag samarbeta med små, vi ska hämta hem kunnande där det finns, inte försöka göra allt på egen hand. Samtidigt ska vi komma ihåg att det inte alltid är den hippaste, senaste eller häftigaste tekniken som står för den smartaste lösningen – det kan lika gärna vara enkla lösningar som fyller kundens behov och skapar värde.

Det är dock enormt viktigt att vi har tillgång till arenor eller mötesplatser med möjlighet till denna överhörning. Med närheten till systermässorna Scanautomatic och ProcessTeknik är Nordic Food Industry precis en sådan mötesplats som vi behöver.

Marie Gidlund
Verksamhetschef, Sweden Food Arena