Martela offentliggjorde lanseringen av det nya förvaringskonceptet Dynamic Storage. Konceptet som har utformats för aktivitetsbaserade kontor, kundområden, lärmiljöer och offentliga rum styrs enkelt och effektivt med smartphones och smartcards. Eftersom utnyttjandegrad rapporteras automatiskt i realtid kan man optimera antalet skåp och deras placering.

Det största problemet med traditionella förvaringslösningar är mängden saker som under tiden samlas i skåpen, vilket leder till en kontinuerlig platsbrist. Personal får då ofta lägga tid på att leta efter borttappade eller glömda nycklar, ändra användare och hitta skåp för projektanställda och besökare. 

Nya arbetssätt och moderna arbetsplatser kräver mer flexibla förvaringslösningar Med nästa generations Martela Dynamic Storage-produkter behöver varken användare eller personal hantera nycklar eller söka efter lediga platser. En praktisk app guidar användare direkt till närmaste skåp som enkelt öppnas och stängs via appen. Alternativt kan låsen hanteras med ett smartcard, exempelvis ett id-kort för anställda, studentkort eller en besöksbricka.

– Långt ifrån alla anställda på aktivitetsbaserade kontor behöver ett förvaringsskåp samtidigt. Ungefär hälften av medarbetarna använder dem endast sällan och förvånansvärt många använder dem inte alls, konstaterar Tytti Ruponen, Offering Manager på Martela. Att placera användarvänliga förvaringsskåp på väl utvalda platser är ett konkret sätt att förenkla medarbetarnas vardag. Tanken är att det alltid ska finnas ett ledigt skåp nära den utvalda arbetsplatsen och en möjlighet att ladda mobilutrustningen inuti skåpet exempelvis under lunchen.

Utnyttjandegrad visar var skåpen ska ståMartelas smartphonestyrda skåp kan förhandsbokas för eget bruk under förutbestämda perioder. De innehåller också USB-kontakter för laddning av mobilutrustning. Om ett bokat skåp står orört en längre tid eller om den förutbestämda bokningstiden närmar sig sitt slut, påminner appen användaren och frågar om det är möjligt att göra skåpet tillgängligt för andra användare. Smartphone-styrningen betjänar också besökare och passar även offentliga rum, skolor och omklädningsrum.   
Martela Dynamic Storage visar aktuell utnyttjandegrad i realtid och gör det möjligt att dra ner på förvaringsyta på platser där det behövs som mest. Som ett resultat kan förvaringsutrymmet reduceras samtidigt som det blir lättare och effektivare att hantera åtkomsten till skåpen.

– Behovet för personligt förvaringsutrymme minskar allteftersom arbetssättet förändras, förklarar Tytti Ruponen. Utan mer pärmar och papper blir ofta de avsedda förvaringsskåpen överflödiga. Smarta förvaringssystem gör det möjligt för företag att nästan halvera antalet förvaringsenheter samt deras golvutrymme och ändå finns det lediga skåp kvar för de som behöver.

Ökad flexibilitet och mindre underhållsarbete Smartphonestyrda Martela Dynamic Storage introducerades på Martelas huvudkontor i Helsingfors i juni och responsen från medarbetarna har varit väldigt positiv.

– Medarbetarna värdesätter verkligen investeringar i arbetsmiljön, smarta verktyg och modernt tänkande. På så sätt undviker man allt krångel med glömda nycklar och batteribyten i elektriska lås, konstaterar Tytti Ruponen.

Martela Dynamic Storage är en del av produktfamiljen Martela Dynamic som också inkluderar smartphone- och smartcardlösningar för att boka arbetsstationer eller mötesrum. Med Martela Dynamic kan arbetsplatser anpassa sig till flexibla arbetssätt och underlätta medarbetarnas arbetsrutiner. Analysresultaten gör det möjligt att använda olika typer av arbetsstationer samt följa upp användarerfarenheter och kontinuerligt optimera arbetsplatsen.