Som världens största leverantör av tunga lastbilsmotorer har Volvos anläggning i Skövde en central position.


Sven Wilhelmsson, som ansvarar för Underhållsutveckling och Teknik, understryker vikten av att ha teknisk tillgänglighet över tid:

– För stannar Skövde så stannar hela världen, säger han.

Industriella upphandlingar står i fokus på Maintenance Summit 14 mars, i samband med Underhållsmässan på Svenska Mässan.
 Bl a medverkar Sven Wilhelmsson, Maintenance Manager Development & Engineering på Volvo GTO Powertrain i Skövde, som berättar hur företaget tänker vid inköp av nya maskiner, hur och varför man ställer skarpa krav.

 Anläggningen i Skövde är enorm: 265 000 kvadratmeter under tak, packat med industrimaskiner. Här jobbar 2 800 med att tillverka lastbilsmotorer och komponenter för världsmarknaden.

– Ett produktionsstopp här skulle få stora konsekvenser över hela världen, konstaterar Sven.
 Just nu är underhållssystemen i Skövdefabriken i en förändringsprocess.

– Vi har påbörjat arbetet med att jobba mer och mer digitalt och proaktivt, med ett underhåll som är förutseende. Det kommer att hända mycket på det här området de närmaste åren, säger Sven Wilhelmsson. 
Han framhåller att det också är en viktig aspekt vid kommande upphandlingar.

– Vid inköpen tar vi med oss all den kunskap vi samlat på oss. Och till viss del vad vi kan se framöver. Vi är inte rädda för att spänna bågen.
 Det allra viktigaste vid en upphandling, enligt Sven, är att maskinen fungerar som det är tänkt över tid – och där kommer underhållet in:

– Alla kan köpa maskiner. Alla kan producera. I vissa länder är det billigt med arbetskraft. Men har man inte kunskapen om underhåll är man ändå inte konkurrenskraftig. Då klarar man inte att hålla en stabil leverans. Kostnadsaspekten är förstås också viktig.

– Framförallt måste vi ha koll på LCC, Life Cycle Cost. Inte köpa det billigaste för dagen. Det viktigaste för oss är den långsiktiga tekniska tillgängligheten. I det perspektivet kan värdet av ett effektivt underhåll inte överskattas.