Med målet att effektivisera dagens manuella processer kring hur dörrmiljöer hanteras i projektering, inköp och produktion, har Skanska i samarbete med Symetri tagit fram en metodik som spara tid och minskar felen i byggprocessen kring dessa. En metod som gör det möjligt för Skanska även att gå vidare till digital egenkontroll på byggarbetsplatsen.

Med den molnbaserade lösningen BIMeye är det möjligt att utveckla mallar för hur de inblandade aktörerna i byggprocessen ska arbeta och vilka produkter som ska hanteras.

I ett första skede tittar man på hur processerna kring dörrar i Skanskas projekt. En dörrmiljö kan bestå av en mängd olika ingående produkter som ska beskrivas och kategoriseras av flera olika yrkesroller. Med BIMeye Door Manager har Kim Frelin, kategorinköpare dörrar på Skanska, fått ett verktyg som hanterar dessa krav och som dessutom fungerar ihop med de projekteringsverktyg som är vanligast i Skanskas projekt, Revit och ArchiCAD. Det innebär att man kan få till samma metodik oberoende vilket projekteringsverktyg som används och man kan då använda denna i alla projekt oavsett vilket arkitektkontor som anlitas.

Ett dörrkort till all information
Det har länge varit ett önskemål på marknaden att kunna samla all information kring dörrar i ett bra och tydligt sk. dörrkort. BIMeye Door Manager har en funktion för att enkelt kunna skriva ut dessa men också funktioner för att samla och säkerställa att all information finns på ett och samma ställe, dvs. i BIMeyes databas.

På detta sätt samarbetar de inblandade aktörer i dörrprocessen i alla faser från tidiga skeden till produktion men också med möjlighet att leverera vidare informationen till förvaltningen av byggnaden.

BIMeye är idag en utbredd lösning bland arkitekter och ingenjörer som efterfrågar sättet att arbeta när nya projekt ska startas. Det har därför inte varit några stora utmaningar med att implementera BIMeye i nya projekt hos Skanska. För Skanska som entreprenör finns det många fördelar både här och nu men också på lång sikt för att kunna hantera BIM-data så effektivt som BIMeye möjliggör.

Fördelarna ’at a glance’
Med BIMeye samlas all information och görs tillgänglig på ett enkelt sätt. Man arbetar med och tar del av information i det web-baserade gränssnittet i BIMeye. Rapporter i form av dörrkort och Excel tas enkelt fram i systemet. Med den integration som finns till de vanligaste projekteringsverktygen på marknaden så kan alla i projektet ta del av värdefull information som annars kanske bara finns i de programmen eller på ritningar. Man behöver därför inte ha tillgång till eller kunna de avancerade projekteringsverktygen. Inblandade aktörer upplever att man får ett bättre samarbete och man är säker på att man arbetar på rätt information då det alltid är rätt och senaste versionen av information man jobbar med i BIMeye. All information i BIMeye kan också tidsstämplas och spåras vilket upplevs som en stor fördel då kontrollen över ändringar som hela tiden sker i projektet kan spåras och rapporteras.Med dörrkortet från BIMeye Door Manager får man en tydlig översikt och beskrivning av all information och detaljer om dörrmiljön. Detta underlättar för flera inblandade aktörer t.ex. projektörer, inköp, produktion, installationssamordning, besiktning samt för drift och underhåll i relationsskedet.

 Egenkontroll på byggarbetsplatsen i produktions-fasen med BIMeye, BIM360 och Bluebeam
Många byggentreprenörer använder idag BIMeye för att effektivisera projektering av dörrmiljöer och man nöjer sig med en informationsleverans i form av ett dörrkort utskrivet från BIMeye.

Då kraven på utförda arbetsmoment på byggarbetsplatsen ökar har Skanska även utryckt önskemål om att digitalisera även denna process. Traditionellt har dörrkorten skrivits ut och hängts upp i rummen. Man har där med penna angivit vad som utförts och av vem. Det är en manuell och tidskrävande process som man vill förbättra.

Kim Frelin på Skanska såg tidigt möjligheterna med att ta arbetssättet med BIMeye vidare och utveckla processerna ytterligare. All information om dörrmiljöerna finns ju samlade i BIMeyes databas, varför då nöja sig med en leverans av ett utskrivet dörrkort? På detta sätt får underentreprenörer en möjlighet att digitalt signera utförda moment och Skanska får en digital process för uppföljning av framdriften i produktionen.

Symetri och Skanska har utifrån dessa önskemål utvecklat en rad metoder där man erhåller en digital process informationshanteringen kring dörrmiljöer.

Framtagning av mallar för konfiguration av BIMeye Door Manager.
Mallarna är färdiga med vilken information som behöver hanteras kring en dörrmiljö, vilka rapporter som ska tas fram (dörrkort) men också vilka produkter som skall användas och vara valbara i projekteringen. Produkterna är de Skanska har ramavtal på. Det innebär att när projekteringen är klar finns all information om vilka produkter som dörrmiljön innehåller och kan därför användas som underlag för inköp. I och med detta har man också ett korrekt underlag för sin egen eftermarknad men också som underlag till sina kunder som vill ha en digital dokumentation om sin byggnad för att utnyttja och integrera den med sina fastighetssystem.

Leverantörer av dörrar sätter på QR-koder
Man får då kontroll på logistiken då levererade produkter kan skannas vid leverans och dessa QR-koder används också av lösningarna för egenkontroll i produktion.

Beroende på krav och behov kan man välja olika lösningar och system för detta.

Autodesk BIM360:
Vid montering av provning av dörrmiljön kan man via BIM 360 och QR-koden scanna dörren och med integrationen av data om dörrmiljön i BIMeye får man komplett information och kan digitalt signera sina utförda arbetsmoment.

BIMeye:
Signera direkt i BIMeye eller med hjälp av den app som nu finns i beta-version för mobiler.

Bluebeam PDF:
Om man arbetar med PDF i tex Bluebeam kan man med nya funktioner i BIMeye med hjälp av hyperlänkar erhålla ett integrerat arbetsflöde mellan dokument i Bluebeam PDF och BIMeye för egenkontroll.

För Skanska ger detta enligt Kim Frelin en rad viktiga fördelar:

  • Bättre kontroll på vilken beslagning det blir i våra projekt
  • Skanska får rätt verktyg från kalkyl till produktion
  • Bra dokumentation för eftermarknaden.
  • Bättre möjlighet att hjälpa våra underentreprenörer att bli effektiva
  • En tydlig gränsdragning redan i projekteringsfasen
  • Gemensam egenkontroll för samtliga underentreprenörer som arbetar på dörren
  • Mallar som effektiviserar och ger 100% säkerhet vid inköp och kalkyl”

I en normal projektering av dörrmiljöer är det många ändringar när valet är fritt i form av vilka produkter och leverantörer som föreskrivs. Med hjälp av det framtagna konceptet kring dörrar hos Skanska effektiviseras detta avsevärt.

Vilka produkter som Skanska i slutändan väljer att köpa in ändras ofta från projekteringen. För att undvika detta så har ramavtalade leverantörers produkter lästs in i BIMeye och finns som valbara alternativ redan i projekteringen. Det innebär bland annat att ändringarna minimeras då korrekta produkter redan är upparbetade i BIMeye.

Med det nya sättet att arbeta med inlästa produkt-kataloger får arkitekter och ingenjörerna i Skanskas projekt en ”katalog” med rätt produkter vilket gör projekteringen mer korrekt från början.