AME AB och CNC Software, Inc., företaget bakom Mastercam, världens ledande CAD/CAM-program, meddelar att Mastercam 2019 nu finns tillgängligt för beställning. Mastercam 2019 hanterar hela tillverkningsprocessen och har utökats med en mängd nya produktivitetshöjande och kostnadsbesparande funktioner inom 2D- och 3D-bearbetning, snabbare och enklare hantering av CAD-ritningar och modeller, utökat stöd för 3D-verktyg, Accelerated Finishing samt kraftfulla förbättringar för styrning av flerfunktionsmaskiner (Mill-Turn).

CNC-programmering

Precis som tidigare år har CNC Software vidareutvecklat Mastercam med mängder av nya verktygsvägar för 2D- och 3D-operationer som underlättar programmeringen och effektiviserar tillverkningen. Ett exempel är Equal Scallop, som ger en mjukare maskinrörelse och förbättrar ytans kvalitet. Mastercam 2019 bjuder även på nya metoder för fasning, hålkonstruktion, fleraxlig gradning, spårstickning och en mängd andra funktioner för svarv- och Millturn-operationer. PrimeTurning, Sandvik Coromants svarvningsmetod för bearbetning i alla riktningar, är nu fullt ut integrerat i programmet.

Förberedelser och inställningar

Mastercam 2019 innehåller tidsbesparande funktioner som gör det ännu lättare att programmera och förbereda bearbetningen, bl.a. förbättrade CAD-funktioner och import av 3D-modeller, enklare förberedelser av komponenter, förbättrade verktyg för installation av fixturer, nya tillägg för Power Surface och utökat stöd för Model-Based Definition (MBD).

Stöd för verktygsbibliotek

Vertkygsbiblioteket i Mastercam 2019 stöder verktyg i 3D-modeller och via molnlösningar som Sandvik Coromant CoroPlus och MachiningCloud har du alltid tillgång till allt du behöver veta om de senaste skärverktygen. Mastercams egen ”Accelerated Finishing”-teknologi har utökats med stöd för koniska och linsformade profiler som kan förbättra cykeltiden för friformsfräsningar med hela 75 % och ger en suverän ytkvalitet.

Validering

Med förbättrade funktioner för simulering av verktygsvägar och bearbetning, grafisk visning och andra hjälpmedel för granskning och analys ger Mastercam 2019 en högre säkerhet i programmeringen. Några exempel på förbättringar är stödet för samtidig borrning av flera hål (borrlåda) och enklare kontroll över maskinaxlarna för simulering av rörelsebegränsningar och kollisioner.

Administration och dokumentation

Mastercam 2019 underlättar arbetet med att dokumentera och administrera varje projekt, inte minst vad gäller kvalitetsledning och certifiering. CNC Software har uppdaterat programmet med nya visningsalternativ för verktygsvägar, sektioner och inställningar samt mängder av förbättringar på systemnivå som effektiviserar arbetsflödet och underlättar dokumentationen.