Lasercad, Graphisoft Sverige och Vico går ihop och blir Nolliplan. Lasercad Sverige med bifirman Graphisoft och systerföretaget Vico går nu samman till ett gemensamt bolag – Nolliplan AB.

Bolagen erbjuder unika och innovativa verktyg för att effektivisera byggprojekt. Med sina ledande mjukvaror ARCHICAD, SOLIBRI och VICO samlar de nu alla produkter under ett och samma varumärke.

  • Detta är ett mycket strategiskt och logiskt steg i vår utveckling. Inte minst för att vara ett ännu bättre stöd till den svenska byggindustrin. Med unik kunskap erbjuder vi den bredaste kompetensen för att effektivisera och optimera byggprojekt i Sverige. Det blir naturligt för alla att kontakta oss när de vill hitta kraftfulla verktyg för att utveckla sitt företag och processer med hjälp av digitalisering och BIM, säger Magnus Dulke, VD för Nolliplan AB.

Tillsammans har bolagen lång och gdigen erfarenhet från branschen och de samlade kunskaperna kommer nu till nytta för kunderna.

  • Ja, äntligen! Nu är det dags. Vi har under många år byggt upp flera starka varumärken och vinner kontinuerligt nya kunder och tar marknadsandelar. Nu vill vi samla vår kompetens och tydligare stötta våra kunder i deras framtida satsningar på digitalisering och BIM, säger Patrik Mälarholm, marknadschef och vice VD för Nolliplan AB.

Om namnet Nolliplan

Giovanni Battista Nolli var en italiensk arkitekt och kartograf som 1748 publicerade den första kartan över Rom sedan antiken, ”Nuova pianta di Roma”. Det nyskapande var att han även inkluderade alla offentliga inomhusrum precis på samma sätt som gator och torg vilket gav en helt ny bild av det offentliga rummet.

Nollliplan står för innovation i sin tid och på samma sätt vill Nolliplan AB i vår tid leverera innovativa och banbrytande lösningar till byggbranschen.