C-con är Öviksföretaget som växer snabbare än de flesta, tack vare en egen marknadsnisch och smart strategi. Med metodik de utvecklat själva ser de till att fabriker och industrier blir trygga, effektiva och moderna – genom kartläggning och märkning av rörsystem. 

C-con har på fem år vuxit till 15 anställda, som nu arbetar på Norrlandskustens största industrier från Iggesund i söder till Skelleftehamn i norr. Marknaden är stor, både med de traditionella norrländska industrierna och nya, som exempelvis Northvolt, där C-con haft en handfull medarbetare på plats under en längre period.

Inventering och uppmärkning av rör är något som tidigare gjorts internt på industrierna, men som allt oftare prioriterats bort när organisationerna slimmats. I takt med skärpta lagkrav och nya EU-direktiv har behovet av ordning och reda bland rören ökat. Här identifierade grundaren Clas Bergman ett glapp inom industrin, och satsade fullt ut på att fylla det och skapa en egen position i det industriella kretsloppet. Verksamheten har två huvudinriktningar. Dels inventerar C-cons tekniker rörsystemen på industrierna och uppdaterar företagens ritningar och dokumentation så att de stämmer. Och dels arbetar C-con med att märka upp rören med exempelvis varningsdekaler och flödesriktning.

– Det finns stora vinster att göra för företagen. Ett uppdaterat flödesschema gör det mycket snabbare och lättare att genomföra underhåll och reparationer. Och, kanske viktigast av allt, så kan man undvika allvarliga personskador, säger vd Magnus Häggström.

C-con är ett ungt företag i flera bemärkelser. Det grundades av Clas Bergman 2018 och växte snabbt, inte minst efter att man inrättade en säljtjänst 2021. De flesta anställda är mellan 20 och 26 år, och kommer från skilda utbildningar och bakgrunder. 

– Hos oss har man goda möjligheter att få en snabb start i arbetslivet. Vi anställer de som är ansvarstagande och ambitiösa. Man måste inte ha någon särskild utbildning, men man behöver behärska svenska och gärna engelska. Vi satsar mycket på internutbildning och efter 3–4 år kan du till viss del göra samma jobb som en teknikkonsult, säger Magnus Häggström.

Under hela tillväxtresan har C-con haft stöd av den regionala innovationsaktören BizMaker, som bidragit med både affärsutveckling och strategi. Från att hitta smarta digitala lösningar för att skapa en företagskultur trots att alla jobbar på olika platser, till att paketera sitt erbjudande och skapa egna kvalitetssystem. 

– Vi jobbar mot stora bolag, och för att lyckas gäller det att visa att man har ett starkt team och ett välutvecklat bolag. Då fungerar det, säger Clas Bergman. 

Genom BizMakers inkubator har C-con också fått kontakter med andra lokala företag, som bland annat lett till samarbeten inom internutbildning och kvalitetssäkring. Nu tar C-con sikte på Europa, framför allt länder med en stark massaindustri som Finland och Tyskland. 

– Pappersmassa är vårt specialområde och ingångsporten. Men vi ser att det händer mycket även på energisidan, med Northvolt i Skellefteå och Flagship One och Cinis Fertilizer här i Örnsköldsvik. Vi är ett bra team med rätt support runt omkring oss – hela det paketet är framgången, avslutar Clas Bergman.