Den 15-16 oktober 2019 är det dags för Nordic Architecture Fair på Svenska Mässan i Göteborg. För första gången arrangeras den parallellt med fastighetsmässan Nordic Property Expo.
– Att mässorna går samtidigt och på samma plats gör det extra intressant. Det är viktigt att arkitekturen diskuteras tillsammans med fastighetsägare, byggherrar och investerare. Vi behöver ett forum för att möta våra beställare – och vice versa, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Nordic Architecture Fair, som arrangeras för andra gången, vänder sig till arkitekter, konstruktörer, samhällsbyggare, konsulter och kommuner. Under två dagar möts deltagare från hela Norden för att diskutera hur framtidens samhällen ska se ut och fungera.

Fokus under mässan ligger på klimatsmarta och energieffektiva lösningar som ska leda till ett hållbart byggande och en hållbar stadsplanering. Hållbarhet är också en av de viktigaste frågorna för branschen.
– Hela byggbranschen behöver ställa om till mer hållbarhet och då behövs det arenor där olika discipliner kan mötas och diskutera hur det ska gå till. Nordic Architecture Fair har alla förutsättningar att bli den arenan, säger Tobias Olsson.

Han menar även att det behövs en större arkitekturmässa för Norden och att det är ett bra val att lägga den i Västsverige.
– Det gör det lätt att hålla ett nordiskt fokus. I Norden har vi potential att bli väldigt bra på hållbarhet och omvärlden är väldigt nyfiken på våra lösningar, som inte bara är vackra utan även miljömässigt och ekonomiskt hållbara, säger Tobias Olsson.

I år är det första gången som Nordic Architecture Fair arrangeras parallellt med fastighetsmässan Nordic Property Expo.
– Byggsektorn har flera återkommande mässor, fastighetssektorn likaså. Men de som analyserar, ritar och genererar morgondagens samhällen står utan. På Nordic Architecture Fair vill vi sammanföra arkitekter, beslutsfattare, byggherrar, politiker, konsulter och leverantörer för att på så vis öka kunskapsutbytet mellan de nordiska länderna. Det gör vi genom att låta de två mässorna gå parallellt, säger Anki Fagerström, affärsansvarig för Nordic Architecture Fair och Nordic Property Expo.