Att granska avvikelser mellan detalj och modell direkt i en surfplatta var en av innovationerna som Elmia Subcontractor bjöd besökaren på.

Trots en intensiv tid för underleverantörerna under den rådande högkonjunkturen var intresset stort för Elmia Subcontractor, redan på mässans första dag.

Avvikelser direkt i surfplattan

Ett bra exempel är Hexagons monter som lockade flera besökare. Där visade Charlotta Swan för CAD&ritnytts utsände en ny teknik för att visualisera avvikelser mellan en fysisk detalj och den digitala modellen. Detaljen fångas upp av en surfplattas kamera och med hjälp av en särskild programvara presenteras avvikelserna direkt på skärmen. Resultatet kan användas för att fatta beslut i en produktutveckling för att sedan göra kvalificerade mätningar i det område där avvikelserna är som störst för att få fram mätdata med hög noggrannhet. En mobiltelefon kan också användas. Mjukvaran levereras av Softgear som samarbetar med Hexagon i denna innovativa teknik.

Samtidig FEM-analys

Ett annat sätt att spara tid i produktutvecklingen visar Dan Persson i montern för SpaceClaim Scandinavia. Med programmet Discovery SpaceClaim, som ägs av Ansys, kan konstruktören både editera modellen och köra FEM-analyser. När soliden är designad lägger man på laster och egenskaper, till exempel flöde, och därefter görs analyser under tiden som man utvecklar detaljen. Arbetssättet ger snabbt tidsvinster menar Dan när konstruktionen anpassas till utfallet av FEM-analysen.

Men på mässan handlar det inte bara om FEM. Besökaren får också flera exempel på den expansiva skanningstekniken, printade CAD-modeller och flera andra kreativa lösningar som förenklar och effektiviserar för underleverantörerna.

Love Janson

Bildtext: Charlotta Swan visar avvikelserna mellan detaljen, som hon håller i högra handen, och modellen i surfplattan.