Konferensen som Autodesk nyligen arrangerade på Fotografiska museet i Stockholm handlade nästan uteslutande om nya visualiseringshjälpmedel för arkitekter, designer och konstruktörer. Det handlade om VR (Virtuell Reality), AU (Augment Reality) och om MR, Mixed Reality.

Den nya VR-tekniken, eller virtuell verklighet, förmedlar en realistisk känsla av närvaro i den datorgenererade världen. Sätter man på sig VR-glasögon så ser man och rör man sig i en helt fiktiv värld. Med VR, kan sägas att man är låst, dvs man befinner dig i en virtuell miljö där man inte kan se vad som händer runt omkring i den riktiga världen.

AR, Augmented Reality, går ett steg vidare. Med AR kan man förstärka och förbättra verkligheten med t ex detaljer från den verkliga världen. En arkitekt som befinner sig i den virtuella världen kan t ex få veta vem som levererade vissa detaljer och även få tillgång till detaljerade BIM-data

I nästa steg kan man förstärka en virtuell realitet med bilder och data som samspelar i en verklig värld. Här pratar man om MR, Mixed Reality där kan man placera virtuella objekt i en riktig, real värld och på så sätt kombinera fördelarna med AV och AR.

För att förbättra visualiseringsprocessen och skapa en realtidsberättelse utnyttjar Autodesk spelmotortekniken. Under konferensen framkom det att Autodesk satsar stora resurser på nya visualiseringar, en teknik som hittills främst använts av spelentusiaster men som nu ska spridas ut till professionella användare.

En av föredragshållarna, Simon Gillis, VR-specialisten från Autodesk, visade hur man enkelt, med två klick i programmet Revit Live, kan skapa interaktiva visualiseringar för presentation med t ex VR-teknik.

Revit Live heter Autodesk nya molntjänst, där t ex arkitekter som skapar 3D modeller i Revit som enkelt kan generera dynamisk visualisering för visning i t ex VR-glasögon.

Visualisering är ett utmärkt säljverktyg

Idag är det rätt så vanligt att använda 3D visualisering för kommunikation med kunder. Man kan visa hur t ex ett hus eller ett kontor kommer att se ut. Bilderna som framställs gör det svårt att avgöra om bilder är datorgenererade eller om det handlar om riktiga miljöer. Det har också blivit vanligt med animerade walk-through.

Nästa steg i utvecklingen är att öka modellernas och visualiseringarnas interaktivitet. Tar man på sig ett VR-headset så kan man inte bara promenera genom byggnaden utan även få mera detaljerad information om byggnaden och dessutom ändra färger, material och flytta på olika objekt.

Interaktivitet gör att kunden inte bara se hur det blir när allt är färdigt utan att han eller hon själv kan påverka utseendet av t ex villan för att se hur det blir när den är färdigställd.

Från Revit till VR med två klick

En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att de nya VR-modellerna ska vara enklare att framställa och att de redan från början skall ha en viss intelligens inbyggd som gör att t ex en dörr öppnar sig när man närmar sig eller att en fläkt kommer igång utan att man behöver programmera beteendet för varje detalj i modellen.

Andra förutsättningar är att användningen ska vara enkel så att även vanliga användare, utan VR-kompetens, kan utnyttja tekniken. Befinner man sig i modellen så ska man kunna se vem som t ex har levererat en balk, veta vem man ska kontakta för mera information och även kunna se potentiella risker. Den nya virtualiseringen öppnar därigenom helt nya utbildnings möjligheter, service och detaljerade drift-simuleringar långt innan anläggningen är färdigbyggd.

Richard Kullenberg, med ansvar för den kommersiella Sverige-verksamheten utav byggindustrin, framhöll att den nya tekniken inte bara är häftig och är något som är bra att ”ha”. Det handlar också om att göra en arbetsplats roligare och mera attraktiv. Att attrahera den unga, välutbildade generationen är en sak men det är lika viktigt att utnyttja den nya teknologin för att förbättra samarbetet, vinna flera projekt och därmed öka både produktivitet och lönsamhet.

Trots att VR, AR och MR-tekniken befinner sig i början av utvecklingen så är det redan nu klart att den blir allt viktigare i många olika sammanhang, från inspektion och granskning av design till att förbättra beslutsunderlag samt användning för virtuell träning innan en anläggning blir färdigställd.

Av Franz Smidek