Idag är det en barnlek att automatiskt skapa scheman. På Hannovermässan presenterade lösningsleverantören Eplan en helt ny programvara för effektiv konfiguration, vilket garanterar både snabb start genom att använda programvaran samt imponerande resultat, allt med bara några få klick. Eplan Cogineer, som är helt integrerad i Eplan Platform, erbjuder användarvänlighet och maximal enkelhet. Expertkunskap om konfiguration eller varianthantering krävs inte – bara standardkunskap om hur man använder makron.
Senior Vice President för Product Management and Development, Dieter Pesch, förklarar: ”Vi har utvecklat en lösning som är enkel att använda och ändå mycket innovativ när det gäller funktionalitet.”En mekatronisk regelbok och konfigurationsgränssnitt kan sättas ihop intuitivt och snabbt, utan erfarenhet av något högnivåspråk i programmering. Och det är makron som ligger till grund för att skapa regelverken. Det spelar ingen roll om scheman genereras baserat på funktionella strukturer eller från systemspecifika perspektiv. Eplan Cogineer möter varje användare exakt var han eller hon är just nu och kräver inga förändringar i hur de konstruerar. Resultaten är övertygande: en flexibel lösning för alla, vilken är rolig att använda och sparar både tid och pengar. ”Hundra procent datakontinuitet från design till konstruktion låter Eplan Cogineer-användare exakt bearbeta kundprojekt inom detta område utan dröjsmål”, tillägger Pesch. Eplan Cogineers grundläggande funktioner ger tydliga tidsbesparingar tack vare automatisk schemagenerering och ökar samtidigt kvaliteten genom att undvika fel.

Ökad effektivitet och högre kvalitet

Eplan Cogineer kan generera komplett elektroteknisk dokumentation med bara ett klick. Detta resulterar i två viktiga fördelar. Först så garanterar det felfri implementering av definierade regler och strukturer, vilket säkrar hög dokumentationskvalitet. För det andra kan betydligt fler projekt utvecklas på samma tid än vad som var fallet när man kopierar och klistrar in sidor och makron. Detta säkerställer största möjliga precision och maximal effektivitet. Det första projektet kan generars inom bara en kort tidsperiod, delvis tack vare det intuitiva användargränssnittet.