cadett:s redan tidigare omfattande ISV-avtal med Autodesk har nu utökats ytterligare. Från och med juli 2019 är cadett således ny leverantör av Autodesks BIM-produkter bundlade med cadett ELSA.

– Detta är ett ytterligare bevis på cadett ELSA:s snabba utveckling i frontlinjen av dagens teknologi, säger Jyrki Erkkilä, cadett:s VD.

Möjligheterna till ökat samarbete inom aktuella projekt i kombination med tillgång till större datorkraft och effektivare programvaror har gjort att användningen av ”Building Information Modeling” (byggnadsinformationsmodellering, BIM) verkligen tagit fart under de senaste åren.

BIM har utvecklats från dröm och vision till en praktisk metod som i allt högre grad påverkar planering, design, konstruktion och administration av byggnadsprojekt runt om i världen. Med BIM kan projekten genomföras snabbare, mer pålitligt, billigare och miljövänligare. Den digitala revolutionen fortsätter och det här är ett viktigt steg på den vägen.

Genom att kombinera cadett ELSA med Autodesk BIM kan du samla alla projektdokument på ett och samma ställe, på ett sätt som följer verkligheten och ingenting annat.

Vill du veta mer, kontakta cadett ab på tel: 08-754 97 74 eller www.cadett.se