Den första uppdatering av FEM-Design 16 är släppt, denna uppdatering är tillgänglig sedan några dagar tillbaka för dig som har fått version 16 via vårt underhållsavtal.
 
I FEM-Design 16.00.002 har vi utfört många förbättringar inom de redan befintliga funktionerna i programmet, men den stora nyheten i denna version är det nya modelleringsverktyget Diaphragm. Detta ger dig som användare möjligheten att nu kunna skapa en oändligt styv bjälklagsskiva . I denna skiva kommer den relativa horisontella förskjutningen av finita element noder inne i bjälklaget att vara lika med 0.
Detta påverkar fördelningen av vindlasten till väggarna och pelare mm. Med hjälp av detta verktyget får du fler möjligheter att välja olika beräkningsmetoder (val i analysdialogen), och du kan därmed välja den metod som är mest relevant för de beräkningsresultat du önskar.
För mer information kontakta StruSoft AB.