På Skandinaviska Byggelement skickas inte längre pappersritningar av prefabricerade element från konstruktören till tillverkningen. Det sker istället digitalt, vilket förenklar flödet och felkällor minimeras.

Det blir allt viktigare att informationen flödar på ett effektivt sätt. När ett prefabricerat element ska tas fram måste man gå genom flera steg, från projektering och konstruktion till själva tillverkningen. Denna process har Skandinaviska Byggelement effektiviserat på flera sätt. Företaget designar och utvecklar betongelement och har egen tillverkning på fem orter i Sverige där varje fabrik är specialiserad på en eller flera produkter. Framför allt producerar man väggar, bjälklag och prefabricerade balkonger. Huvudkontoret finns i Katrineholm.

Standardiserat arbete

Företagets arbete med att optimera flödet av information sker i flera steg och man ser nya vägar för att höja effektiviteten.

– Det är en pågående process som berör hela företaget, säger konstruktören Michael Malki.

Ett steg har varit att få en enhetlighet i arbetet. Man har standardiserat informationen hos komponenter och mallar så att konstruktörerna enkelt kan använda dessa under designarbetet av elementen. Det är till exempel ingjutningsgods, elnycklar och ritningsmallar. Informationen är samlad i en databas som är en del i konstruktionsprogrammet IMPACT.

– Vi slipper att leta efter olika definitioner på komponenterna när konstruktionsdata är förinställda och ligger klara. Det är bara att lyfta det man behöver från databasen in i projektet. Det förenklar också arbetet för de externa konsulter som man anlitar.

– Istället för att vi ska gå genom olika detaljer med dem så mejlar vi våra standarder som konsulterna importerar i IMPACT och automatiskt får man rätt egenskaper på detaljerna.

Direkt flöde till fabriken utan mellanhand

Standarden säkrar också flödet till företagets olika tillverkningsenheter. Det är ett flöde som man digitaliserat.

– Vi använder inte längre pappersritningar, berättar Michael. Med hjälp av ERP-systemet ELiPLAN går informationen digitalt från IMPACT direkt till produktionen. När ett element ska tillverkas får det en status som indikerar att det är klart för tillverkning. Först när elementet har denna status exporteras all data till ELiPLAN som omformar dem till särskilda maskinfiler.

– Filerna inkluderar hela informationsmängden som dimensioner, fönsterutsparningar, armering och ingjutningsgods. Filerna, som är relativt små, skickas till tillverkningen där de importeras direkt i maskinerna för produktion av elementen. Man behöver inte längre skriva ut ritningar och gå med detta till de personer som sköter maskinerna och de i sin tur, behöver inte mata in uppgifterna. Allt går automatiskt och man utesluter att fel uppstår.

– Det minimerar ledtiden i projektet eftersom vi hoppar över flera steg.

Projekten styrs upp i flödet

Elementens datamängder samlas i en databas som projektledning, konstruktion och tillverkning har tillgång till. Informationen sprids alltså i viktiga delmoment när elementet utvecklas och produceras.

– Projektledaren använder 3D-modellen för att planera arbetet. I IMPACT Model Viewer markeras vilka element som ska gjutas, när de ska levereras och monteras. Denna information exporteras med hjälp av ELiPLAN och vi på konstruktionsavdelningen importerar detta i IMPACT. Då vet vi vilka element som vi ska arbeta vidare med.

ELiPLAN fungerar alltså som en länk för att fler ska kunna dra nytta av databasens samlade information. Det bidrar till att korta ledtiden.

– Vi behöver inte kontrollera hur allt ligger till i en traditionell tidplan, vi får information om vilken ordning som gäller. Då kan vi enklare komma igång med projekteringen. Det tidsutrymmet kan användas till att åta sig flera projekt. Det får också en positiv effekt på ekonomin eftersom projekten får en kortare genomloppstid och får färre fel. Länken av information blir alltså kortare vilket säkrar flödet från konstruktörerna och ut i företagets olika tillverkningsenheter runt om i Sverige. Att man också har standardiserat komponenter och mallar bidrar också.

– Vi får ett effektivare sätt att arbeta, sammanfattar Michael Malki.

Love Janson