Apples hörselstudie på iPhone 12.

Apples hörselstudie är en av de studier som gjorts i Research-appen. Appen bidrar till ökad demokrati inom medicinsk forskning genom att ge Apple-kunder möjlighet att delta i banbrytande forskning med hjälp av teknik som de redan har gjort till en del av sin vardag. Studien utförs i samarbete med University of Michigan School of Public Health. Alla data delas med Världshälsoorganisationens initiativ Make Listening Safe.

Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att fler än 700 miljoner människor över hela jorden kommer att ha svårt nedsatt hörsel år 2050. Den 3 mars har utsetts till World Hearing Day, en dag då hörselnedsättning och tillhörande problem ska uppmärksammas över hela världen. Nedsatt hörsel kan påverka människors hälsa och välbefinnande på många sätt. Möjligheterna till kommunikation begränsas och man kan känna sig isolerad, ensam och tillbakadragen.

– Nedsatt hörsel kan påverka människor på många olika sätt, och vårt mål är att göra beslutsfattare och allmänhet mer uppmärksamma på hur viktigt det är med hörselhälsa”, säger Ren Minghui, biträdande generaldirektör för Världshälsoorganisationen. Vi uppmuntrar alla att vidta lämpliga åtgärder för att skydda sin hörsel och att söka vård när det behövs.

Apples hörselstudie: Hårda siffror

Deltagarna i Apples hörselstudie kan medverka och bidra med sina långsiktiga hörseldata från sin Apple Watch och iPhone. Det ger ett deltagarantal på en skala som man aldrig sett tidigare. Denna enorma datamängd har visat att i genomsnitt exponeras 25 procent av deltagarna dagligen för omgivningsljud, till exempel trafik, maskiner, kollektivtrafik eller annat, som ligger över det gränsvärde som Världshälsoorganisationen rekommenderar. Nästan 50 procent av deltagarna arbetar eller har arbetat i en bullrig arbetsmiljö. Då exponering för buller har visat sig påverka hörseln är det viktigt att vara medveten om ljudmiljön. Ett effektivt sätt att tänka mer på bullerexponering är att kolla ljudnivån med appen Buller på Apple Watch.

En av tio deltagare exponeras i genomsnitt varje vecka för hörlursljud som överskrider det rekommenderade gränsvärdet enligt WHO. Det kan vara frestande med härlig musik, men man bör helst lyssna till musik och annat i hörlurarna på den lägsta njutbara volymen.

Cirka 10 procent av deltagarna i Apples hörselstudie har diagnostiserats med nedsatt hörsel av en läkare. Av dessa använder 75 procent inte hörapparat, cochleaimplantat eller något annat hjälpmedel, trots att sådana kan minska problemen som följer av nedsatt hörsel.

Data från hörseltester som utförts i studien visar att 20 procent av deltagarna har nedsatt hörsel enligt WHO:s standard, och 10 procent har en hörselnedsättning som stämmer med exponering för buller.

Nästan hälften av deltagarna har inte fått sin hörsel testad av läkare på tio år eller mer. 25 procent upplever att det ringer i öronen några gånger per vecka eller oftare, något som kan tyda på hörselskador. Alla bör regelbundet låta en läkare testa hörseln.

– Efter det första året av Apples hörselstudie har vi skaffat viktiga insikter om exponering för buller i vardagen och hur detta påverkar hörseln hos våra deltagare, säger Rick Neitzel, biträdande professor i miljövårdsvetenskap vid University of Michigan School of Public Health. Den nationella skalan på den här studien är något helt nytt. Vi ser fram emot att kunna berätta om nya vetenskapliga rön och informera politiker om hur man kan förbättra och främja hörselhälsa när studien går vidare. Även under pandemin när många håller sig hemma ser vi ändå att 25 procent av deltagarna exponeras för höga ljud i omgivningen. Resultaten av den här forskningen kan förbättra vår förståelse av potentiellt skadlig bullerexponering och hjälpa oss att hitta nya sätt för människor att proaktivt skydda sin hörsel.

Hur Apple-produkter kan hjälpa

 

  • Bevaka och skydda hörselhälsan: Apple Watch-användare kan låta appen Buller skicka notiser som varnar när omgivningsljudet når nivåer som kan påverka hörselhälsan. Appen Hälsa på iPhone loggar en historik över vilka ljudnivåer användaren exponeras för och varnar när ljudnivån i hörlurarna eller omgivningen överskrider WHO:s rekommendationer.
  • Använda Apple-enheter för att höra bättre: AirPods, AirPods Pro och AirPods Max kan hjälpa dig höra bättre i bullriga miljöer med Hör allt, en funktion som gör din iPhone till en riktad mikrofon. AirPods Pro och AirPods Max har dessutom transparens, ett läge som släpper in ljud utifrån så att du kan höra vad som händer runtomkring dig.
  • Ställa in Anpassat ljud för hörlurar så att ljudet blir skarpare och tydligare: iPhone-användare kan anpassa ljudet i hörlurarna efter önskemål med hjälp av en serie lyssningstester. Med iOS kan du ladda upp ditt personliga audiogram och sedan skräddarsy ljudet i hörlurarna efter din unika hörselprofil. Du kan också ställa in Monoljud som kan underlätta för den som bara har nedsatt hörsel i ena örat.
  • Använda hörselhjälpmedelsprogrammet Made for iPhone: Du som använder hörapparat och ljudprocessor kan streama telefon- och FaceTime-samtal, musik, Siri och annat ljud direkt från iPhone till hörapparaten. Det här är världens mest avancerade och omfattande smartphoneplattform för hörapparater. Den täcker in nästan 200 hörapparatmodeller från 40 olika tillverkare.
  • support för döva och personer med nedsatt hörsel: Det finns många hjälpmedel i iOS för personer som är döva eller har nedsatt hörsel, till exempel Ljudigenkänning, FaceTime med igenkänning av teckenspråk i Group FaceTime, känselnotiser och Skriv till Siri.