Den nya CAD-motorn med förbättrade funktioner och stabilitet baseras på Teigha

Version 4.3.2 och IntelliCAD 9. Kompatibel med AutoCAD DWG 2020

 Nedan några av nyheterna, för mera info kontakta www.eurocitydata.com

 Bygg (AEC), Lantmäteri (Civil), Kartor (GeoMaps), Mekaniska objekt har stöd för visualisering och redigering av egenskaper.

Stöd för BIM-filer: importera/koppla IFC- och Autodesk Revit-filer som underlag (.rvt/.rfa,IFC), baserade på ODA BIM-komponenter. Dessa filtyper innehåller byggnads- och konstruktionsdata. Efter att filen har kopplats kan du spränga den, snappa till den och använda kommandot RVTPANE för att öppna Kategoripanelen för visningskontroll.

Förbättrat stöd för Punktmoln med ReCAP-filer (.rcp/.rcs).

 Verktygspaletter för Block, Snittmarkeringar och vanliga kommandon.

Använd verktygspaletterna för att organisera block, snittmarkeringar och egna verktyg i flikbaserade fönster. Enkelt anpassningsbara via Dra-och-släpp. Alternativ och inställningar är tillgängliga från snabbmenyer. Paletter klara att använda för bl a: Rita, Verktyg, Vyer, 3D-verktyg, Fyllningar och mönster, 2D-arkitekt, Stålsektioner

 Blockeditor (_BEDIT). Blockeditorm ger en särskild redigeringsarea för fritt ritande och redigering av blockgeometri.

Nya Blockpalett för insättning och redigering av interna block med stöd för dra-ochsläpp.

Alternativ för STEP/IGES: inställningen för olika konverteringslägen för STEP- /IGES-filer (snabbt monokrom, med färg, importera som ytor).

Kommandot Konstruktionslinje: en konstruktionslinje är en speciell typ av oändlig linje som används när det finns behov för snabb skissning. Liknande till den oändliga linjen är konstruktionslinjen en linje genom en given punkt och orienterad i en angiven vinkel i den tredimensionella rymden och är oändlig i dess båda riktningar.

Digitala signaturer till dwg-filer: en digital signatur certifierar skaparen av en fil och indikerar om filen har ändrats sedan den digitala signaturen lades till. Mottagare av ritningar får säkerställd information om skaparen av en ritning. Ägare av ritningar får tillgång till säkerställd verifiering att en ritningen inte har modifierats sedan den var digitalt signerad.

 Formler i tabeller: tabellceller kan innehålla formler som utför beräkningar relaterat till värden i andra celler.

Förbättrad PDF-export med fler tillgängliga alternativ så som gör exporterad text sökbar, Inställningarna för DPI för exporterade bilder och mönster, export av hyperlänkar, linjerade pdf-filer med mera.