Kombinationen av generativ AI och insikter från maskininlärning innebär paradigmskifte för planering av leveranskedjor

Logility, Inc, en ledande leverantör av lösningar för planering av leveranskedjor, meddelar nu att företaget förvärvar Garvis, en SaaS-startup som kombinerar stora språkmodeller (ChatGPT) med AI-prognoser för efterfrågan. Förvärvet kommer att möjliggöra ett paradigmskifte när det kommer till planering av leveranskedjor och öppna upp för helt nya sätt att planera efterfrågan och lagerhållning i relation till marknadens utveckling.

Istället för att kunder ska förlita sig på traditionella modeller har Garvis utformat en ny AI-lösning för prognoser. DemandAI+ kombinerar generativ AI med algoritmer från maskininlärning. Lösningen ger möjlighet för en mer modern och intuitiv planering som digitaliserar relationerna i leveranskedjan och tillgängliggör data för alla intressenter runt om i organisationen. Genom att helt enkelt ställa frågor får planerare och chefer svar på oförutsedda frågeställningar i realtid, vilket leder till mer välgrundade beslut som sparar dyrbar planeringstid.

DemandAI+, som är en molntjänst, kommer att integreras i Logility Digital Supply Chain Platform som en lösning för framtagning av prognoser rörande efterfrågan. Förvärvet, som förväntas vara integrerat i plattformen inom 12 månader, gör Logility till den enda plattformen för planering av leveranskedjor som använder sig av generativ AI, avancerade AI-drivna algoritmer och maskininlärning. Detta innovativa tillvägagångssätt hanterar basbehov, stigningar, causal forecasts, extern data och användarinsikter i en enda lösning som förbättrar prognosprecisionen och anpassar organisationer till dagens mer dynamiska marknad.

– Planering av leveranskedjor kommer att utvecklas något oerhört framöver. Tekniska framsteg, generationsskiften bland dem som planerar samt den höga hastighet som marknaden utvecklas i kommer att få stor betydelse. Med en AI-driven strategi i botten har Garvis revolutionerat hur företag gör efterfrågansprognoser på en alltmer dynamisk marknad. Genom att Garvis blir en del av vår portfölj påskyndar bi arbetet med att nå vår gemensamma vision om att utmana de traditionella gränserna för planering av leveranskedjor, säger Allan Dow, President för Logility.  

Med över 70 implementationer har kunder kunnat omvandla köpbeteenden, marknadsdynamik och andra händelser till prognoser för olika produkter, platser och konsumenter. DemandAI+ gör det möjligt för företag att förstå hur de ska reagera på förändringar när de inträffar – vilket i slutändan förbättrar precisionen i prognoserna och servicenivåerna, även för produkter som marknadsförs hårt, är starkt säsongsbetonade eller tillfälliga. 

– Våra kunder har uppnått fantastiska resultat genom att använda AI-drivna algoritmer och naturliga språkgränssnitt för att få insikter om toppar och dalar i efterfrågan och snabbt kommunicera den kunskapen till resten av organisationen. Resultatet har inneburit en besparing på 70 procent av planeringstiden per vecka, en minskning på 15-30 procent av prognosfel och en förbättrad lagerhantering – allt med löjligt snabba implementeringstider, säger Piet Buyck, VD, Garvis.

Logilitys kunder har nu möjlighet att dra nytta av AI-drivna insikter för planering av leveranskedjan.