80% av de tillfrågade företagen i Norge, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Nederländerna planerar flytta delar av sin supply chain geografiskt närmare under de kommande 12 månaderna.

82% planerar att lansera en ny batteriprodukt eller lagringslösning under samma tidsperiod.

58% anser att hållbarhet och cirkulär ekonomi kommer att driva på Europas konkurrenskraft.

Den snabba elektrifieringstakten i Europa leder till ökade möjligheter för lokala företag tack vare“reshoring”. Det visar den unika undersökningen “In Charge” som omfattar 200 toppchefer i den europeiska batteribranschen. Undersökningen genomfördes våren 2021 av Longitude, på uppdrag av Protolabs.

Trenden att lokalisera leverantörskedjan har aldrig varit starkare. Pandemin har lett till allvarliga störningar globalt och ett stort antal företag söker nu ökad leveranssäkerhet samtidigt som de försöker minska sitt koldioxidavtryck. Hela 80% av de tillfrågade företagsledarna planerar flytta delar av sin supply chain närmare tillverkningen under de kommande 12 månaderna.

Den snabba elektrifieringstakten leder också till att 82% av de tillfrågade är intresserade av att outsourca delar av sin kompontenttillverkning, medan 82% planerar lansera en ny batteriprodukt eller lagringslösning och 79% planerar partnerskap med en specialiserad teknikleverantör eller slutkund.

Insikterna från undersökningen understryks tydligt av de konkreta satsningar som sker, inte minst i Sverige där Northvolt bygger Europas största batterifabrik. De har redan tecknat partneravtal med Volvo Cars, ABB, BMW Scania och Siemens. De har dessutom planer på att bygga ytterligare två fabriker. Sammantaget kan deras satsning leda till stora möjligheter för underleverantörer att expandera och sammantaget skapas tusentals fler arbetstillfällen.

Bara sex procent av batteritillverkning sker i Europa

– Bara sex procent av batteritillverkningen sker idag i Europa och vi är fortfarande mycket beroende av import av battericeller. Med den snabbt ökande efterfrågan på elektriska fordon är det tydligt att vi står inför stora förändringar, förklarar Bjoern Klaas, Vice President och VD för Protolabs i Europa.

– Det är tydligt att Europa vill ligga i täten vad gäller elektrifiering, och det är glädjande att här också finns drivkraft att skapa bättre lokala leverantörskedjor som kan stödja batteriutveckling och tillverkning, fortsätter han. Intresset för nya tillverkningsmetoder är också stort med 82% som planerar utveckla och öka användningen av additiv tillverkning, avslutar Bjoern.

Hållbarhet och cirkulär ekonomi som konkurrensmedel

Förutom ökat intresse för “reshoring” visar undersökningen även att hållbarhet och cirkulär ekonomi är den stora möjligheten för Europa att konkurrera med Asien inom batteriutveckling och tillverkning.

Electric Car Charging At Power Station

Hållbarhet handlar om hela värdekedjan, från råmaterial, genom hela leverantörskedjan samt under tillverkning och återvinning – allt måste leva upp till de tuffa kraven. Europa är välplacerat vad gäller fokus på hållbarhet, men här finns fortfarande mycket att göra och 64% av de tillfrågade anser att de måste ytterligare utveckla trovärdigheten i sina gröna initiativ.

Medan Northvolt planerar använda 100% vattenkraft för sin batteritillverkning i Sverige, är det inte en möjlighet för alla och 58% av de tillfrågade säger att det för närvarande är svårt för dem att använda grön energi i tillverkningen.