Uddeholm står idag inför stora investeringar för att ytterligare stärka sin position som en världsledande producent av verktygsstål. Ett led i detta är att förbättra kontrollen på produktionskritisk utrustning med vibrationsmätning. Bland annat byggs flera avdelningar ut och nyare områden satsas på som till exempel framställning av pulver för 3D printing. Uddeholm storsatsar nu på förbyggande underhåll för att minimera problem och stopptider samt öka tillförlitligheten i produktionen.

Anders Sundholm på MLT Göteborg har sedan en tid tillbaka haft kontakt med Uddeholm. Företaget är en av världens ledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg. I takt med världens ökade efterfrågan på produkt och den övriga utvecklingen behövde Uddeholm förbättra sitt förebyggande underhåll. Med hjälp av Anders kom de fram till en hållbar lösning med VIBXPERT II och MLT:s koncept NiVia – Ni mäter, Vi analyserar som det bästa alternativet för vibrationsmätning.

Tidigare har Uddeholm haft instrument för denna typ av underhåll men inga av dem är i drift längre. Valet blev tillslut att investera i Prüftechniks VIBXPERT II som är en av marknadens mest kraftfulla allt-i-ett datainsamlare och fältbalanserare baserad på den senaste teknologin. De viktigaste funktionerna var enkelheten och VIBCODE det smarta identifieringssystemet för mätpunkter. MLT Maskin och Laserteknik fick bli leverantören.

MLT konkurrerade med fyra andra branschföretag men vann tillslut affären tack vare sitt helhetskoncept med bra pris och tillhörande mjukvara.

Patrik Larsson, underhållstekniker/specialistunderhåll på Uddeholm säger,

 

  • Ett bra instrument till bra pris och med mycket tilltalande mjukvara som själv håller reda på vilken mätpunkt man befinner sig på (VIBCODE). Detta är bra för oss då vi kan skicka ut vem som helst i verket och utföra rondering och ändå veta att mätningen är korrekt utförd och på rätt plats, repeterbarheten är ju mycket viktig.

 

Ytterligare en stärkande faktor i affären är att MLT har lång erfarenhet i branschen och är en oberoende aktör som levererar mätresultat vilket kom att bli en viktig punkt för Uddeholm när det kommer till leverans av oberoende mätresultat vid acceptans eller garantiärenden. MLT har dessutom en bredd i de tjänster de erbjuder vilket Uddeholm använt och som också gett fina resultat.

I en nyligen gjord återkoppling efter leverans av instrument berättar Uddeholm att mätningarna precis gått igång men att de hittills är nöjda med funktion och resultat.  

 

MLT tackar Uddeholm för gott samarbete och hoppas det blir fler i framtiden!