Trä som konstruktionsmaterial är minst sagt högaktuellt. Passande nog lanserar StruSoft en helt ny trämodul där många förslag från användarna har varit viktiga tillskott.

Det byggs allt fler komplexa byggnader i vårt land, till exempel flerfamiljsbostäder och kontorshus i trä. Intresset för materialet har vuxit sig starkt under kort tid. Men det är inte så märkligt menar Johan Fröbel, chef för distribution och teknik på branschorganisationen Svenskt Trä.

– Idag vill fler bygga klimatsmart och man är i högre grad miljömedveten, säger Johan. Det går också snabbt att bygga i trä på plats och lösningarna är kostnadseffektiva. Dessutom är materialet lokalproducerat.

Limträ är ett bra exempel på det stigande intresset. Materialet började användas för jämnt 100 år sedan i Sverige.

– De sista åren har vi märkt en markant ökning, säger Johan. Produktionen har mer än tredubblats sedan slutet på 1990-talet och i år slogs produktionsrekord igen med 86 000 kubikmeter. Detta beror bland annat på att den limmade produkten har en önskvärd styvhet och den är estetiskt tilltalande.

Trä som konstruktionsmaterial är alltså på stark frammarsch. Det märks tydligt på Svenskt Träs seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä, som arrangerades i november i år. Seminariet blev snabbt fullbokat. Förutom flera föredrag kunde deltagarna även besöka en minimässa där vi på StruSoft var en av utställarna. Vi har ställt ut de senaste fyra åren. Temadagen är ett viktigt forum för att träffa användarna, menar Mikael van de Leur.

– Vi ställer ut på flera branschdagar inom stål, betong och trä, berättar Mikael. Det hänger samman med att FEM-Design är ett generellt beräkningsprogram som inte är specifikt för ett materialslag.

Ny CLT-modul i FEM-Design

 

 

Men trä är knappast en nyhet för FEM-Designs användare. Den första trämodulen lanserades redan 2009 och var ett resultat av ett projekt där vi på StruSoft deltog tillsammans med andra aktörer för att stimulera träanvändningen. Nu utökar vi med en ny modul och i januari nästa år lanserar vi CLT-modulen i FEM-Design 19. Det är en helt ny modul som tillsammans med modulen Timber Design ger användaren de möjligheter som krävs för att både analysera stommen med avseende på styvheter i varje skikt i de korslaminerade panelerna och dimensionera de enskilda panelerna. Produktiviteten kommer att öka för dig som användare.

Vår vana trogen är du som användare en viktig inspirationskälla som ger oss nya uppslag till förbättringar. Så även när det handlar om trä. Under de senaste åren har antalet trärelaterade förfrågningar ökat och vi har fått många bra förslag som vi lyssnat till när den nya trämodulen har utvecklats.

Vill du få en närmare presentation av hur du drar nytta av den nya trämodulen? Tveka inte, kontakta din personliga kundcoach så får du en bra orientering som effektiviserar beräkningsarbetet.