Varför användning av ”Augmented Reality” (AR) inom visuell inspektion?

Cascade har börjat att marknadsföra en Augment Reality produkt från CDMTech i Tyskland med namnet SuPAR. CDMTech har arbetat med Augmented Reality i 8 år där SuPAR produkten är ett resultat av deras erfarenhet. Det vi ser som intressant med denna produkt är att den öppnar nya möjligheter vid inspektion och kvalitetskontroll. 
I stora drag är arbetsgången med SuPAR att programmet behöver få inläst en CAD-modell på den detalj som skall inspekteras. Därefter behöver inte den detalj som skall inspekteras förses med några markörer utan det räcker med att kameran på Ipaden visar detaljen som skall granskas och SuPAR sammanfogar i 3D den fysiska detaljen med CAD-modellen och granskningen kan börja och anteckningar kan göras och rapport skapas.

”Augmented Reality” tillåter dig att ta den virtuella världen till den verkliga och där skapa en unik lösning vilken ger nya möjligheter inom visuell inspektion. Programvaran för AR används i en handhållen Ipad.

Tidsbesparing: Jämfört med traditionell visuell inspektion för att kontrollera en detaljs avvikelse mellan CAD-modell och verklighet kan AR spara upp till 75% i tid (enligt undersökningar av BMW).

Enkel och kraftfull avvikelsekontroll: Visuell Inspektion med hjälp av AR blir väldigt enkel att utföra då CAD-modellen visas på den fysiska detaljen i realtid vilket ger en snabb kontroll.

Intelligent dokumentation plus enkel och säker rapportering: Anteckningar och noteringar skapas direkt i AR-modellen och kan automatiskt rapporteras ut i en excelfil. Den kompletta 3D-rapporten kan visas i en gratis 3D-viewer.

Kostnadsreducering: Tack vare användning av AR inom visuell inspektion reduceras utgifterna för misstag plus att kommunikationen inom företaget och med kunder/underleverantörer förbättras.

Enkelt arbetsverktyg: Kort utbildning och liten kunskap krävs för att använda SuPAR-programmet i en Ipad ( Surface Projektor Augmented Reality )