I en Deloitte-studie upptäcktes att initiativ för smarta fabriker har givit företag 12% högre arbetsproduktivitet under de senaste tre åren. Det skulle kunna öka till en sammanlagd årlig tillväxt på 2,3 % under 2025–2030. Var kan tillverkare hitta dessa möjligheter i mätlabbet? Att göra kvalitet smartare kräver införande av lösningar som minskar det manuella arbetet och erbjuder användarna djupare insikter. Det ger användarna av koordinatmätmaskiner (CMM) a) mer tid för uppgifter som ger ökat värde och b) data som bidrar till att förbättra kvalitetsprocesser och maskinanvändning.

Det finns också stora möjligheter att fortsätta att öka produktiviteten när användaren behöver jobba vid koordinatmätmaskinen. Om tillverkare skulle mäta hur mycket tid operatörerna förlorar när de hela tiden måste flytta sig mellan en stationär dator och en koordinatmätmaskin tror jag att sådana data skulle visa på att det innebär en avsevärd förlust av produktivitet. Men varför skulle det vara så? Det sägs ibland att det finns en skillnad mellan användarens upplevelse av konsumtionsvaror och industriprodukter. Men du behöver bara titta på smartphones för att se att det inte måste finnas några tekniska hinder för att möjliggöra omedelbar åtkomst till programvara och ökad bärbarhet. Den ökade kvaliteten på användbarhet introduceras i allt större utsträckning på mätmarknaden, och med trådlösa kontrollsystem som Hexagons Digital Control Center (dCC) är det tydligt att obalansen åtgärdas.

Det har skrivits en hel del om problemen kring automatisering och hur det påverkar jobb inom tillverkning. Men även om dessa lösningar måste öka automatiseringen bör de fungera tillsammans med användare av koordinatmätmaskiner. CMM-operatörers kompetens är oumbärlig. Ökad automatisering ska inte handla om ersättning, utan om att se till att användaren får mer tid till mindre repetitiva uppgifter och uppgifter som skapar mervärde.

Tänk dig till exempel dem ofta mödosamma processen för att konfigurera delar för mätnings- och programmeringsrutiner. Hur mycket tid och frustration går åt? Lösningar som automatiskt identifierar en del, justerar den och kör rätt inspektionsrutin – som Hexagons EYE-D-teknik – blir nyckeln till att göra det möjligt för CMM-operatörer och CMM-programmerare att byta fokus till uppgifter som ger mervärde, till och med när de inte arbetar vid koordinatmätmaskinen.

En av riskerna med att inte arbeta vid koordinatmätmaskinen är naturligtvis oförutsedda problem som en kollision mellan prober eller en förändring i miljöförhållanden som kan påverka mätresultatet. CMM-användare kan inte utnyttja fördelarna med att arbeta självständigt om sådana händelser inte identifieras, och det kan orsaka driftsavbrott eller minska dataintegriteten. Därför är CMM-fjärrövervakningslösningar i realtid nödvändiga för att maximera produktiviteten. Genom att registrera insikter som CMM-status och miljömässiga händelser, som ändringar i vibrationer, luftfuktighet och lufttryck är tekniker som Hexagons PULSE viktiga för att ge operatörerna förtroendet att arbeta borta från koordinatmätmaskinen.

I den här artikeln har jag understrukit vikten av samarbete mellan teknik och CMM-användare. Men det är oundvikligt att CMM-operatörer ibland är otillgängliga och att maskinen ändå måste vara i drift för att produktionsmålen ska uppfyllas. Operatörerna kan till exempel behöva fokusera på att arbeta på distans från koordinatmätmaskinen, eller så kanske kundens efterfrågan gjort att ett skift över natten krävs, och då är ingen operatör tillgänglig. Oavsett tillgänglighet av resurser kommer tillverkning efter arbetstid att bli ett viktigt mål för många tillverkare under de kommande åren, som transformeringsprojekt inom organisationers kvalitetsavdelningars fokus på lösningar som möjliggör autonom, avbrottsfri mätning.

Ett viktigt tema i dessa initiativ för effektivitet är den uppenbara vikten av att använda synergiska system som ger CMM-användare den flexibilitet de behöver för att driva produktivitet, oavsett om de är vid koordinatmätmaskinen eller om de arbetar på distans från den. Samtidigt behöver operatörer åtkomst till de data de behöver för att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Genom att använda fler system för samarbete kan kvalitetsteamen hjälpa till att göra tillverkningen smartare. I dagens industri kommer det här att göra stor skillnad – idag och under kommande år.