Det trådlösa systemet från pureSignal har gjort det dagliga arbetet lättare och anläggningen tillförlitligare då mätningen sker kontinuerligt, trådlöst och automatiskt. MLT är stolta över att ha fått förtroendet att installera 300st pureMEMS-vibrationsmätare i anläggningen i Västerås.

Det trådlösa systemet från MLT har gjort det dagliga arbetet lättare och anläggningen tillförlitligare då mätningen sker kontinuerligt, trådlöst och automatiskt.

Mälarenergi, som har funnits i 160 år, är Sveriges största kraftvärmeverk. Anläggningen försörjer flera städer i Mälardalen med el, fjärrvärme och vatten. Genom åren har anläggningen i Västerås blivit större i takt med att behovet ökat.

I en så stor och samhällsviktig anläggning är det viktigt att ha koll på maskinerna.

Vibrationer uppstår på många olika ställen och genom att mäta dem noggrant går det att se hur en pump, motor eller fläkt mår.

Hittar man skadorna i tid går det att undvika driftsstörningar och oplanerade stopp. De flesta mätningar har, fram till i dag, skett manuellt utav ronderande personal. Mätningen blir exakt men berättar bara hur maskinen mår i det ögonblicket. Dessutom är det enormt tidskrävande.

Efterhand som anläggningen växt så har också behovet av utveckling blivit tydligt.

– Vi är intresserade av ny teknik, säger Robert Hjorth, gruppchef för mekaniska på Mälarenergi. Det senaste inom vibrationsmätning är små, trådlösa givare som placeras på maskinerna som ska övervakas för att sedan skicka signalen till molnet för vidare analys.

MLT Maskin och Laserteknik är stolta över att ha fått förtroendet att installera 300st pureMEMS

-vibrationsmätare i anläggningen i Västerås! pureMEMS är en svensktillverkad sensor som produceras av företaget pureSignal.

Företaget pureSignal är sprunget ur lång erfarenhet av att mäta fabrikers tillstånd.

Med pureMEMS gör man det genom nästa generations trådlösa radioteknik. Okomprimerad kvalitativa data är viktigt för pureSignal. Bolaget ägs helt av familjeföretaget Erinova Group, en koncern med flera företag som har varit verksamma i branschen i mer än 35 år. Att mäta maskiners tillstånd är en del av bolagets DNA.

Mälarenergi, som har funnits i 160 år, är Sveriges största kraftvärmeverk. Anläggningen försörjer flera städer i Mälardalen med el, fjärrvärme och vatten. Genom åren har anläggningen i Västerås blivit större i takt med att behovet ökat.

”Vi valde MLT eftersom det är en trådlösgivare med lång räckvidd och hög mätkvalitet” -Robert Hjort, at Mälare

Genom att övervakningen av vibrationerna på samma maskin sker löpande så kan en kontinuitet uppnås.

– Man kan övervaka kanske 100 objekt på samma tid som det tog att gå runt ett. Det har gjort vårt jobb enklare, säger Tommy Persson, erfaren underhållsingenjör på Mälarenergi. Som också förklarar att de lär sig mycket om maskinernas tillstånd genom att övervaka dem hela tiden och inte bara göra stickprov.

MLT hade projektansvarige Fredrik Lönnberg och kollegan Peter Vörös på plats under en vecka för att installera de första 170 sensorerna.

– Fredrik, som jag hade mest kontakt med, var väldigt lätt att jobba med, säger Tommy Persson. Lite längre fram skall de resterande 130st pureMEMS placeras ut och installeras på strategiska platser hos Mälarenergi.