Att köpa ett cad-program görs oftast för att framställa handlingar inom en specifik bransch eller delar av denna. Det är annorlunda med POINT smart ARK+ där plustecknet antyder mångfalden av funktioner. POINT smart + är flaggskeppet bland smartprodukterna. Programmet riktar sig främst mot arkitekter, byggnadsingenjörer, byggnadskonstruktörer, byggkonsulter, fastighetsförvaltare, brandingenjörer m fl. Applikationen innehåller alla delar som behövs för en framgångsrik byggprojekteringsprocess i ett enda verktyg. POINT smart + är mer ett program, det är i själva verket fem olika och kompletta byggprogram som fungerar som en enhet, fast till ett pris av ett program.
Layout delen i 2D eller 3D

Delprogrammet Layout innehåller funktioner för att skapa planritningar i 2D eller i 3D. Alla viktiga funktioner är baserade på parametriska definitioner av bl a alla väggtyper, pelare, dörrar, fönster och trappor. Stomkomplement som kan valfritt definieras i 2D och/eller 3D kan lagras i databaser för kommande användning. Man kan skapa multiinsättningar av fönster i två riktningar och man kan radera valfritt antal insatta fönster, dörrar, kontreporter och nischer med återslutnings automatik på väggen. Isoleringsmarkeringar kan ritas i två olika utseenden som automatiskt anpassas till väggens bredd och längd.
Konstruktion

Ett annat delprogram som innehåller verktygen för hantering av parametriska definitioner för konstruktionsdetaljer av byggnadens stomme samt tekniska delar som t ex pålar, balkar och profiler, tak, svetsmarkeringar mm. Definitioner av takstolar omfattar åtta olika konstruktioner. Definitioner som skapas kan sedan lagras i databaser för att återanvändas antigen i den aktuella ritningen eller i framtida projekt.
Brand, utrymning och kontrollritningar
En funktion som är uppdelat i fem delar för att rita Utrymning och Kontrollritningar. I ”Brand, utrymning och kontrollritningar”. hittar man ritningsmallar för utrymningsvägar och kontrollritningar samt symboler enligt SS-2875 och ISO 6790 och pilar för utrymningsvägar, m.m.
Nästa delfunktion är ”Utrymningsplaner enlig SS-2872” där hittar man ritningsmallar, linjer och pilar för utrymningsvägar samt symboler enligt SS-2875. ”Brandmaterial och brandlarm” innehåller brandsymboler enligt ISO 6790 samt ”Kontrollritningar”.

Situationsplaner
Ett komplett delprogram för framställning av situationsplaner för hela områden eller enstaka fastigheter. Det finns symboler för terrängtrappor och ramper, symboler för gator och vägar med centrumlinjer, kantlinjer och radier mm. Ytterligare delfunktioner definierar diverse storlekar och former på p-platser samt höjdmarkeringar och nivåer. Funktionen ”Situationsplaner” avlutas med erforderliga symboler för situationsplan som gatubelysning, diverse fordon, träd och buskar, bollplaner mm.
Symbolhantering
Ett verktyg för att hantera symbolbiblioteken, dels de som ingår i programmet och dels de som skapas av användaren. Varje symbolbibliotek är uppdelad i fem grupper med var sin gruppknapp. Programmet kan hantera upp till 100 symbolbibliotek, d v s 160 000 symboler!
Vid leveransen ingår flertal färdiga symbolbibliotek. Det mest kompletta är POINT light standardbibliotek som innehåller fem undergrupper som inredning, konstruktion, sanitet, mark och diverse/hissar.
Övriga funktioner

Utöver ovanstående huvudfunktioner innehåller programmet kompletterande funktioner som gör POINT smart applikation till en av de mest kompletta på marknaden. Alla ritade objekt kan littereras och mängdas. Detta gäller alla styckeobjekt, areor samt utsättningsdata. En interaktiv hjälpfil/manual som är tillgänglig under hela projekteringsprocessen är en unik och uppskattad hjälpfunktion i den här typen av program.
AutoCAD eller BricsCAD

Programmet POINT smart ARK+ är tillgänglig till att använda med samtliga Autodesks AutoCAD produkter eller med BricsCAD.
Andra POINT smart applikationer
I POINT produktserien av ”Smart” produkter ingår även POINT smart VVS , POINT smart EL&TELE och POINT smart hydraulik med liknande uppbyggnad som POINT smart ARK+.
Alla POINT smart applikationer är utvecklade för att användas tillsammans med samtliga Autodesks AutoCAD produkter eller med BricsCAD varianter.

F. Dráb