Erik Stenberg menar att modern arkitektur inte behöver vara sämre och lyfter miljonprogrammet som ett gott exempel, eftersom den bidragit till ett mer jämställt och fritt samhälle, och var en viktig del av folkhemsbygget.

– Miljonprogrammets lägenheter kommer stå i minst 50-100 år till. Om man jämför det med vad som byggs idag så var kvaliteten generellt bättre på 60-talet, säger Stenberg.

Fördelarna med miljonprogrammets arkitektur och konstruktion är enligt Stenberg att byggstommen är stabil, har bra måttsamband och rumsliga förhållanden som kan användas och återanvändas, samt det faktum att koldioxiden redan investerats i byggnaderna vilket gör dem värda att bevara ur hållbarhetssynpunkt.

Agnes Paljak håller med Gustafsson Frecke om vikten av kontinuitet eftersom det ger mening och en känsla av tillhörighet hos dem som ska bo i husen och staden, men tillägger att det inte räcker att applicera en gammal fasad på en i övrigt samtida byggnad, eftersom det riskerar att skapa samma alienation som många påstår att miljonprogrammet bidrar till.

För att få en bättre kontinuitet menar Paljak att arkitekter, beställare och politiker behöver hitta ett gemensamt förfarande som gör det lättare att prata med varandra om hur vi bygger en hållbar stad, en metodik som möter nutidens behov av densitet, hållbarhet, nya levnadsvanor och utvecklade konstruktionstekniker.

– Man behöver bygga nytt med en varsamhet, där man kan använda sig av historien och den omgivande miljön för få människor att känna tillhörighet, säger Paljak.

Josef Frank om klassisk och modern arkitektur

Josef Frank var påverkad av sin samtids stilideal men förhöll sig också kritisk till modernismen. I en kommentar till Boinstitutet tipsar Erik Stenberg om ett citat som kan illustrera Franks hållning:

”Det spelar ingen roll om man blandar gammalt och nytt, blandar möbelstilar, färger och mönster. Saker man tycker om kommer ändå av sig själva smälta samman till en lugn helhet” Josef Frank 1964 (avskrivet från tidslinjen på Svenskt Tenn)

Text: Erik Normark

 

Fr.v Christer Larsson, Agnes Paljak, Nils Gustafsson Frecke och Erik Stenberg. Foto: Martin Sundström.
Josef Frank, Svenskt Tenn, Foto: Lennart Nilsson