Pipe Retail Solution heter företaget som inte bara vill designa butiker utan vill skapa långvariga relationer med sina kunder och sätta standarden för hur man designar butiker. De har tagit tekniken till hjälp för att kunna göra det. Deras ”BIM for Retail” är ett intressant koncept.

”Retail” är ett ord som innebär att sälja varor direkt till konsument via butiker. Från att ha handlat om enskilda butiker handlar det allt oftare om hela butikskedjor med placering i köpcentra och shoppinggallerior. Idag förekommer förstås också försäljning online. Många större kedjor har egna butiksdesigners och det finns också arkitektkontor som nischat in sig mot retailmarknaden och designar butiker. Men så finns också Pipe.

Med processen i fokus
Pipe är ett konsultföretag som specialiserat sig på butiksplanering och har funnits sedan 2014. Det är ett ungt företag, men grundarna Johan Pondman och Mårten Eker, som också tjänstgör som vd i företaget,  har många års erfarenhet av butiksplanering i bagaget. Företaget fokuserar på CAD/BIM-design och utveckling. De vill förena teknik och processer med ett hållbart arbetsflöde där en virtuell butik blir en viktig komponent. Alla produkter och tjänster företaget tillhandahåller är gjorda av Pipe själva. De vill göra det dagliga arbetet enklare och lönsamt utan att förlora kvalitet. Total kontroll vid varje steg, från ursprunglig idé till slutlig ritning. Pipe ansvarar för projektets tidplan, ekonomi, kvalitet och miljö. Företaget för alltid en dialog med kunden och säger sig inte nöja sig bara med att Pipes kund blir nöjd, utan  även kundens kund. 

Senaste tekniken i butiken
Pipe har ett långsiktigt tänkande gällande arbetssätt och använder sig av den senaste tekniken och de bästa programmen. Alla ritningar är utplockade från BIM-modellen, den ”virtuella butiken”. Planer, sektioner och elevationer genereras automatiskt och hålls ständigt uppdaterade. Visualiseringar i 3D ger en känsla av hur slutresultat kommer se ut. Via en ”virtuell butik”, med hjälp av en dator, Ipad eller Iphone går det att navigera i butiken via ”BIMx”, som kan kombinera en 3D-modell med ritningar, vyer och detaljer. Man jobbar i Archicad anpassad för butiker, Cloud och Teamwork. 
– Den virtuella butiken ska ligga nära verkligheten på hyllkantsnivå, menar Mårten Eker. Vi använder modellens geometri till en spelmotor och skapar en Virtual  Reality-version av butiken.

Ibland räcker förstås inte bara 3D. Genomarbetade renderingar och illustrationer är viktiga. Allt ifrån ljussättning till lystern i en bordskiva spelar roll. Pipe vill ligga så nära verkligheten som möjligt. Alla renderingar skapas från den virtuella butiken i Archicad.
– Vi vill bygga butiken i 1:1 i 3D, berättar Johan Pondman.

BIM-objekt och automatik
Skapandet av en verklighetstrogen modell av den planerade butiken spelar objekten som används däri stor roll. Välgjorda och korrekta BIM-objekt av de verkliga motsvarigheterna kan återanvändas många gånger. Pipe gör många sådana objekt själva då tillgången på objekt ännu inte räcker eller att kunden har egna specifika önskemål om design. Objektsbiblioteket växer hela tiden. Objekten måste få korrekt form, material och storlek. Dessa fylls sedan med information som artikelnummer, effekt och tillverkare. Den informationen mängdas automatiskt. Mängdlistorna kombineras med ritningar så allt ligger samlat på ett och samma ställe. 

BIM for Retail
Pipe vet att många byggföretag inte har någon längre erfarenhet av detaljhandel eller att de ännu inte anpassat sina arbetsmetoder kring just detta. Vad händer när det ska projekteras och ritas 20 butiker? Eller 100 butiker? Det menar Pipe de har svaren på med BIM for Retail. Med sin långa erfarenhet från kedjor som Hemköp och H&M, kombinerat med kunskaper inom bygg, svenska standarder och expertis i BIM vill de optimera utveckling och projektering för detaljhandel.  Bland kunderna finner vi exempelvis Intersport, Martin & Servera och 7Eleven. Med långsiktigt tänkande, hög detaljrikedom och automation tar Pipe kontroll över de delar som många arkitektfirmor inte gör – exempelvis butiksdesign, leveransflöden, mängdning, planogram och försäljningssynk. 
Företaget arbetar parallellt med mellan tio till femton projekt för närvarande. 

Flödesbaserad utbildning
Många cadkurser idag, där man ska få grundläggande kunskaper  i cad- och BIM-verktyg, är baserade på att lära ut själva verktygen i programmen. Men när man vill bli effektiv och utnyttja programmens kapacitet krävs mer kunskap om arbetsflöden, ritningsproduktion, teamwork och framförallt en anpassning till standarder, bibliotek, grafiska önskemål och annat. Pipe använder sig av mallar som bidrar till ett snabbare flöde i projekteringsprocessen och vill se till att även kunderna blir effektivare. Med support och skräddarsydda utbildningar bygger företaget kunskap som underlättar det dagliga arbetet, menar man. 

Rätt mått, relationer och koncept
Den inmätning som alltid behövs i början av ett projekt för att få väggar, pelare, bjälklagshöjder, glaspartier och annat på rätt plats innan man börjar är viktigt, menar Pipe. Slarvig inmätning kan leda till stora merkostnader. Företaget har en säker inmätningsmetod där de bygger upp en 3D-modell på plats som kan säkras i realtid. Hela processen från lasermätning till faktiskt utseende görs på plats. Den 3D-scanning man gör med laserteknik mednogramer)kan gå så snabbt som en hel butik på runt 15-20 minuter. Resultatet har via egna tester visat en noggrannhet på +- 1 centimeter på trettio meter.
Ibland vill kunden också få fram någonting helt nytt, kanske utveckla delar av butiken, inredningen eller grafiken utifrån en idé eller tanke. Pipe vill arbeta med att förverkliga dessa idéer. Företaget samarbetar med flera inredningstillverkare, som också kan framställa prototyper och liknande.
-Vi skapar inte alltid koncepten, men vi försöker få in dem i lådan, berättar Johan.
En annan viktig aspekt är kunskapen om att retailbranschen alltid förändras. Samma företag som man designat en butik till behöver förändring. Pipe vill skapa långsiktiga relationer med kunderna för att bli en naturlig speaking partner i utvecklingsprocesserna.
– Vi vill sätta standarden för hur man gör butiker, avsluter Johan Pondman.

Låter som om Pipe är något på spåren med sin anpassning till en retailbransch ständigt i förändring. Många arkitekter och byggföretag borde nog lära sig en del av dem.

Hans Loord