Tekla Structures är främst förknippat med stål- och betongkonstruktioner – men i och med programmets öppenhet kan alla typer av byggmaterial modelleras upp. Structor Byggteknik Dalarna fick uppdraget att konstruera ett äldreboende med stomme i KL-trä vilket blev en helt ny erfarenhet. Att skapa egna komponenter i Tekla Structures, anpassade för just en trästomme, blev lösningen i projektet.

I Mockfjärd i Dalarna uppförs just nu ett äldreboende i två plan med plats för 60 boende. Byggnaden, med hiss och trapphus i centrum flankerad av fyra flyglar, sticker inte ut arkitektoniskt, men konstruktionsmässigt skiljer den sig då stommen inte består av betong utan korslimmat trä.

– Det är första gången vi arbetar med en stomme av KL-trä och givetvis innebär det ju lite andra förutsättningar jämfört med betong eller stål, berättar Karl Knihs, byggnadskonstruktör på Structor Byggteknik Dalarna och erfaren Tekla-användare. 

Att bygga stomme i KL-trä innebär konstruktionsmässigt att du behöver ta hänsyn till andra parametrar än när du modellerar stommar i betong. Trä är känsligt för ljud, vilket gör att det spelar stor roll hur kopplingar placeras för att inte exempelvis stomljud ska uppstå – med en prefabricerad betongstomme är man mindre begränsad, upplever Karl Knihs och Jonas Andersson, även han byggnadskonstruktör på Structor Byggteknik Dalarna. 

– Vi har fått utveckla komponenter anpassade specifikt till detta projekt och föreskrivit på varje KL-element vad det är för typ med ett så kallat user defined attribute, förklarar Jonas Andersson.

Möjlighet att skräddarsy 

En utmaning med träkonstruktionen har varit de hundratusentals spikar och skruvar som modellerats in och därmed gjort 3D-modellen tung att hantera. Detta gjordes för att kunna få ut listor på varje infästningskomponent som underlag för inköp och montage och var därför en nödvändighet. När det kommer till fördelarna tycker både Jonas Andersson och Karl Knihs att öppenheten är programmets styrka, att man kan gå in och skräddarsy egna komponenter. Tekla Structures bygger på ett öppet API, vilket innebär att det är enkelt för användare att lägga till funktionalitet i programmet. 

– Det finns en ganska rå logik i Tekla som ger stor möjlighet att påverka utförandet, det upplever jag inte finns i lika hög utsträckning i andra program, konstaterar Karl Knihs. 

– Tekla Structures system är uppbyggt kring geometrier. Du skapar former och sedan kan du tilldela formerna de egenskaper som önskas. Till exempel kan träelement skapas genom att modellera dem som stålbalkar och tilldela dem materialet trä. Då får de egenskaper som gör dem till träbalkar trots att de är ritade som stålbalkar, vilket även gäller för andra material, förklarar Jonas Andersson. 

Genom att skräddarsy komponenter förenklas modelleringen och arbetsprocessen effektiviseras. Så i stället för att modellera ut varje skruv eller spik var för sig, kan det enkelt göras genom att skapa komponenter.

Förbättrad arbetsmiljö med Tekla programvara 

När det kommer till arbetsmiljö underlättar Tekla Structures genom att alla vikter för samtliga element finns med i modellen vilket ger arbetsledare och montageledare en korrekt uppfattning och en bättre möjlighet att planera arbetet. Att all data finns inbakad i modellen innebär också ett enklare förfarande vid framtagande av en klimatdeklaration. 

– Sedan bidrar ju träprefab till bättre arbetsmiljö i och med att man kan förbereda mer innan komponenterna byggs ihop på plats. Trä är dessutom mindre tungt att jobba med än betong och kräver inte specifika skydd vid kapning och borrning, konstaterar Jonas Andersson. 

 

Tekla-modell över äldreboendet i Mockfjärd. Närbild på infästningarna. Bild: Structor Byggteknik Dalarna