I december förra året tog Symetri och Briab sina första gemensamma steg mot att utveckla förbättrad brandskyddsteknik. När parterna nu ingår officiellt partnerskapsavtal påbörjas nästa fas av samarbetet med att utveckla digitaliserade brandskyddslösningar.

Många brandskyddsåtgärder hanteras fortfarande manuellt med analoga arbetsflöden, till skillnad från andra, mer digitala discipliner i byggbranschen. Avsaknaden av digitala verktyg innebär inte enbart onödiga byggkostnader, utan även en obefintlig datastruktur för fastighetsförvaltning.

Genom att ta steget över till digitala processer hade man sparat både tid och pengar under byggfasen, samtidigt som spårbarheten hade förbättrats för slutprodukten. Detta hade i sin tur inneburit förbättrad säkerhet och hållbarhet under hela byggnadens livslängd.

Partnerskapsavtalet vilar på tre pelare, som tillsammans ska bidra till utvecklingen av förbättrad brandskyddsteknik. Samtidigt får brandskyddsingenjörerna tillgång till BIM-processen med verktyg som är anpassade efter deras behov.

– Traditionellt sätt har brandprojektering i Rambøll skett i 2D med hjälp av AutoCAD. Med hjälp av Bimfire Tools har vi nu möjligheten att ange brandkrav direkt i BIM-modellen. En uppenbar fördel med att ange brandkrav i BIM är att brandprojekteringen inkluderas tidigt i ett projekt och kan därför vara med påverka den överordnade projekteringen. Detta bidrar t.ex. med att brandkrav kan vara med och påverka utformning och inredning av en byggnad i större grad än tidigare,  säger Erik Nyström-Ångman, Brandteknisk rådgivare på Rambøll Norge och fortsätter :

– Att ange brandkrav i BIM möjliggör också för kollisionskontroll mot andra discipliner och att all byggprojektering sker i en och samma modell. Rambøll ser att Bimfire Tools kan hjälpa med att automatisera processer vid utarbetning av brandtekniskt underlag i form av ritningar och därigenom reducera tidsförbrukning och förbättra kvaliteten på den slutliga produkten.

– Vi ser verkligen fram emot att intensifiera samarbetet. Tillsammans med Symetri kommer vi att kunna påverka branschen i större utsträckning och erbjuda våra framtida gemensamma kunder utökad tillgänglighet och support meddelar Johan Norén, affärschef, Bimfire Software.

– Brandskydd är en viktig del som har saknats i BIM-familjen. Nu tar vi nästa steg mot ett förbättrad flöde och utbyte av information, vilket är en nödvändighet för att ta BIM till nästa nivå, säger Per Carlsson, affärsområdeschef för AEC på Symetri.

 

Den 18 maj blev Symetri global återförsäljare av Bimfire Tools med ensamrätt i Norden (med undantag för Danmark) och Storbritannien. Bimfire Tools kommer att ingå i Symetris utbud av produkter och tjänster.