Vertex Systems har under våren stöttat 16 åriga Lukas Johansson i sin satsning att starta upp en egen husfabrik parallellt med sina studier på byggprogrammet.

Lukas, du har nu gått första året på byggprogrammet och under våren startat en egen husfabrik. Berätta hur denna resa startade.
Det som först hände var att vår utbildning blev förlagd till distansundervisning och då blev det väldigt svårt att praktisera och träna på snickrandet. Jag började med att leta efter en lokal som skulle vara lämplig som fabrik. Det var nog kanske den största utmaningen men till slut så hittade jag en ladugård som skulle visa sig fungera fint för ändamålet. Efter det så började jag bygga om en gammal balavagn till spikbänk.

Vad producerar du i din fabrik?
Jag spikar lägenhetsskiljande väggar och har hittills byggt ca 80 väggar. Det är ganska mycket variation i de olika väggarna och även elinstallationer som ska monteras. När sommaren är slut kommer 120 väggar vara levererade.

Vad är den största utmaningen i din verksamhet?
I början var det ganska svårt att tyda alla detaljer på ritningarna men det har jag lärt mig nu. Nu är nog den största utmaning att försöka hitta tex ett bits som man tappar på marken då fabriken har jordgolv. När jag blir stor ska jag ha betonggolv i min fabrik
😊

Vad har du för andra erfarenheter inom byggbranschen?
Jag har arbetat litegrann på Vizcon i Falkenberg och fick då testa att rita hus. Man fick då även se hur konstruktörerna arbetar för att få fram alla ritningar till produktionen. Tyvärr har jag hittills inte spikat något hus som Vizcon ritat. Sedan har jag en pappa som hela min uppväxt pratat om husfabriker och sådant, så lite tips har jag fått från honom.

Vad skulle du vilja förändra i din verksamhet som hade underlättat och effektiviserat?
Den största skillnaden är hur väggarna är konstruerade. Det är helt klart det som avgör hur effektivt det blir att bygga dem. Sen är det också väldigt avgörande hur tydliga ritningarna är och hur måttlinjer är satta. Sen skulle en travers vara den stora skillnaden. Idag så hjälper han som äger gården mig att lyfta väggarna med sin grävmaskin.

Vi tackar Lukas för detta och fortsätter stötta hans resa vidare i byggbranschen.