Att använda laserskanning som uppmätningsmetod har under senare år blivit väldigt populärt i byggnads- och fastighetskretsar. Metoden anses som väldigt noggrann och kostnadseffektiv. Vi har träffat företaget Astacus som har lång erfarenhet av uppmätning och just laserskanning.

 Astacus har sitt säte i Linköping men har kunder över hela Sverige. Under senare år har företaget satsat och har nu sex skanners som åker över hela landet. Projekten varierar i både komplexitet och storlek.

– Inget projekt är för stort eller för smått. Vi anlitas av både fastighetsförvaltare, arkitekter och industrier. Alla som har ett behov av korrekta relationshandlingar är potentiella kunder för oss, säger utvecklingschef Carl Hoffstedt.

Leverera rätt handlingar

Ett projekt som Astacus precis slutfört är laserskanning av diverse restauranger och köpcentra för det kommunala bostadsbolaget Stångåstadens räkning, där Ulrika Eckerud är chef för kommersiella lokaler.

– Vi saknar helt eller delvis relationshandlingar för våra lokaler. Många ritningar är dåligt uppdaterade och vi vill alltid vara seriösa i våra förhandlingar och kunna leverera rätt handlingar, säger Ulrika Eckerud som fortsätter. Vi är självklart nöjda med resultatet vi nu fått till oss. Att få en lokal uppritad i både 2D och 3D gör att vi har rätt underlag inför kommande hyresförhandlingar och har även rätt format på våra filer inför ombyggnationer.

Kulturhistoriska byggnader

En kommersiell lokal är ofta en relativt enkel yta att mäta upp, även om man med hjälp av laserskanning får en millimeterprecision på ytor och lutningar. När det kommer till mer komplicerade objekt såsom till exempel gamla kyrkor och andra kulturhistoriska byggnader är laserskanning ännu mer i sitt rätta element. Ett sådant projekt är den kommande ombyggnationen av Stadsmuseet i Stockholm.

– Vi kommer att göra en omfattande renovering inom kort och hade helt enkelt inte ett pålitligt relationsunderlag. När det gäller gamla byggnader med högt kulturvärde är det extra viktigt med rätt underlag och då är laserskanning en bra metod att skapa dessa handlingar med hög noggrannhet, säger Javier Martinez på Stockholms stad.

Underlaget som processats och levererats till Anja Thedenius på Cedervall arkitekter har varit värdefullt i det fortsatta arbetet inför ombyggnationen.

– Vi har jobbat väldigt mycket i det levererade punktmolnet men även med att göra sektioner i Revit. Det är fantastiskt enkelt och det är skönt att alltid kunna göra nya kontroller utan att behöva åka ut på plats. Vi har även kontrollmätt så vi vet att det stämmer, säger Anja Thedenius med ett leende.

Av Carl Schnell