Numera är det enkelt att hitta rätt position i terrängen, till sjöss eller i en stad. Med hjälp av satelliter

har vi fått system för navigering och för att identifiera koordinater på vårt klot. Det är naturligtvis en stor hjälp vid projekteringar, anläggning av infrastruktur och inom andra områden. I takt med teknikutvecklingen har behovet ökat för att få fram en position med hög noggrannhet. Då talar vi om en noggrannhet på centimeternivå. För omkring tio år sedan startade bröderna Bo, Per och Lars Gustafsson ett projekt för att utveckla en teknik för att nå denna nivå.

Tidigt insåg bröderna att konventionell GPS-teknik inte ger den önskade noggrannheten. Därför tog de sikte mot en annan teknik med namnet RTK, som står för Real-Time Kinematic. Det innebär att mätningen sker dels med GPS men också med en bärvåg som ger en hög precision i den punkt man vill identifiera.

Resultatet blev en GPS där RTK-tekniken inkluderades. Man tog fram kretskort som programmerades. Nu är denna innovativa produkt på väg ut på marknaden. Samarbetet mellan bröderna utmynnade i egna bolag. Bos företag DataGrid utvecklar hård- och mjukvara, Pers företag Gutect tar fram och tillverkar antenner och Lars företag Caliterra arbetar med att testa produkter och fungerar som säljorganisation.

– Vi har utvecklat både mjuk- och hårdvara, säger Ulf Samvik på Caliterra. I GPS-mottagaren tas satellitsignalen emot, korrigeras och bearbetas med hjälp av vår RTK-programvara. Det ger en stor säkerhet i mätningen.

Denna teknik kommer med all säkerhet att bli viktigare i framtiden. Tänk på förarlösa bilar där det krävs en navigering som har högkvalitativa ingångsvärden för att det inte ska bli krockar i trafiken. Nyligen har man tillsammans med tre andra företag fått en order från amerikanska armén. Man har ambitionen att göra tekniken användarvänlig och ge den ett fördelaktigt pris. Det ska inte vara nödvändigt att vara mätingenjör för att kunna fastställa en exakt position, menar Ulf. Alla data lagras i GPS-utrustningen vilket gör det möjligt att gå tillbaka för att kontrollera om förutsättningar har ändrats.

Byggbranschen är ett av flera områden där tekniken kan appliceras. Man har levererat GPS-utrustning till ett företag som utvecklar system för maskinstyrning. Resultatet blir att skopans position anges med hög tillförlitlighet. Tanken är att oavsett vilket GIS-program som körs så ska man kunna dra nytta av denna funktion. Denna svenska innovation kan ytterligare ge en högre säkerhet även vid utsättningar och andra arbeten där hög precision är ett krav.

 

Love Janson